Od 1. října se zvýší poplatek za delší studium a prospěchová stipendia

x

 

Zvýšení poplatku

 

Od 1. října 2019 dojde ke zvýšení poplatku za delší studium, který bude nově činit 27 tisíc Kč za semestr. Současně se také zvýší prospěchová stipendia. Stejně jako v minulosti stipendium získá 10 % studentů, kteří dosáhnou nejlepšího průměru, ale zatímco za rok 2017/2018 všichni obdrželi 10 tisíc Kč, pro letošní rok vedení fakulty navrhne odstupňování vyplácených stipendií podle dosažených výsledků. Ti vůbec nejlepší studenti by tak za své výsledky v současném akademickém roce mohli získat stipendium až ve výši 25 tisíc Kč.

 

Proč se poplatek za delší studium zvyšuje?
Zvýšení je důsledkem kombinace dvou faktorů. Prvním z nich je skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s ohledem na inflaci pro nadcházející akademický rok zvýšilo základ pro stanovení poplatků, tedy jednu část vzorce, podle kterého se poplatek stanoví. Druhým faktorem je dlouhodobá snaha naší fakulty o nárůst příjmů stipendijního fondu, který je financován výhradně z těchto poplatků a v minulosti trpěl nedostatkem prostředků, což omezovalo množství a výši stipendií vyplácených studentům. Ze srovnání s jinými právnickými fakultami v ČR i většinou ostatních fakult Univerzity Karlovy přitom vyplynulo, že je náš poplatek neúměrně nízký, proto Akademický senát PF UK v minulých letech opakovaně žádal univerzitní orgány o zvýšení koeficientu, podle něhož se poplatek vypočítává.

Bude se poplatek v dalších letech dál zvyšovat?
Díky postupnému navyšování poplatku v minulých letech se hospodaření stipendijního fondu fakulty podařilo dostat do rovnováhy, a pokud nedojde k nějakým výrazným výkyvům, nemá fakulta v plánu žádat o další změnu koeficientu. I v dalších letech ale může dojít ke zvýšení základu stanoveného MŠMT, což by se na výši poplatku odrazilo.

Jaká je výše poplatku ve srovnání s jinými obory?
Kompletní přehled poplatků na Univerzitě Karlově je uveden na jejích webových stránkách. S jistou mírou zjednodušení lze říci, že nejnižší poplatek ve výši 18 500 Kč bývá účtován na většině humanitních fakult, našich 27 000 Kč zaplatí také studenti například na FSV nebo FTVS. Vyšší poplatky jsou na přírodovědných a zejména lékařských oborech, vůbec nejdražší je zubní lékařství (50 500 Kč).

Kam ty peníze jdou?
Přímo ze zákona vyplývá, že celý příjem z poplatků za delší studium jde do stipendijního fondu fakulty a nesmí být použit jinak než na výplatu stipendií. Nevstupuje proto do běžného rozpočtu fakulty a nehradí se z něj běžné výdaje. Vedle plánovaného zvýšení prospěchového stipendia bylo díky zvýšeným příjmům možné navýšit také doktorandská stipendia vyplácená interním doktorandům, kteří při splnění všech bonusových kritérií (složení státní zkoušky, výuka seminářů, publikace odborného článku, bezproblémové plnění individuálního studijního plánu) mohou dosáhnout až 15 500 Kč měsíčně. Ze státního rozpočtu přitom fakulta na tento účel měsíčně dostává jen 11 250 Kč na studenta, rozdíl se tedy kryje právě ze stipendijního fondu. Ze stejného zdroje se vyplácejí také účelová stipendia, např. k pokrytí nákladů na účast na zahraničních moot courtech, kde studenti reprezentují naši fakultu.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111