Kulatý stůl „Uplatňování Listiny základních práv EU v Německu a Rakousku“ - 19. února

x

 

Pozvánka na kulatý stůl na téma
„Uplatňování Listiny základních práv EU v Německu a Rakousku“ („Application of the EU Charter of Fundamental Rights in Germany and Austria“)
V rámci kulatého stolu vystoupí
prof. Dr. Dres. h. c. Rainer Arnold, Universität Regensburg a Doz. Dr. Marcus Klamert, MA, Wirtschaftsuniversität ve Vídni.
Akce se uskuteční dne 19. února 2018 od 16.00 v místnosti č. 412 na Právnické fakultě UK.
Diskuse bude vedena v angličtině.
Akce se koná v rámci projektu SVV „Právní vědomí: pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní vědomí v České republice“, č. 260 361.

 

Informace: Magdaléna Svobodová, svobodom @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111