Katedra práva životního prostředí - výběrové řízení

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení

1 místa akademického pracovníka/pracovnice (asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/asistentky)

na katedře práva životního prostředí na dobu určitou

(po dobu mateřské a rodičovské dovolené) na pracovní úvazek 1,0.

Požaduje se:
- ukončené magisterské studium v oboru právo a právní věda,
- absolvované či probíhající doktorské studium (titul Ph.D.) je výhodou,
- velmi dobrá znalost 2 světových jazyků,
- zkušenosti z pedagogické práce,
- zkušenost s právem životního prostředí a souvisejícími disciplínami.

Předpokládaný nástup 1. 10. 2019.

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

(vyvěšeno 24.7.2019)


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111