Hodnocení výuky studenty za letní semestr začalo 19.5. 2019

x

 

 

Milé studentky a milí studenti,

v moodlu už dávni visí slovní komentáře k výuce za zimní semestr, snad jste měli možnost si je přečíst.  Teď skončila výuková část letního semestru a začíná zkouškové období.

Velice nás zajímá, jak jste byli s výukou konrétního předmětu spokojeni, zda jste byli spokojeni se službami knihovny, šatny a dalších pracovišť a s prostředím fakulty v širokém slova smyslu.

Máte opět možnost nám svůj názor sdělit a ohodnotit nejen své vyučující za uplynulý semestr, ale také se vyjádřit k dalším oblastem, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.

Otázky a systém hodnocení jsou stejné, jako byly v zimním semestru, včetně obrácené klasifikační stupnicí, tj. začíná se pětkou (nejhorší známka) a končí jedničkou (nejlepší hodnocení). 

Jako každý semestr i nyní se na Vás obracíme s prosbou, abyste věnovali anketě trochu času a svými komentáři nám pomohli jít směrem, který je smysluplný pro Vás studenty i pro nás pedagogy. nepochybně jste zeregistrovali, že vědecká rada již schválila novou akreditaci magisterského studijního programu, jejímž cílem je výuku práva modernizovat a zefektivnit, a jako jeden z inspiračních zdrojů nám sloužily také Vaše komentáře v anketě.  

Vaše názory a komentáře příslušní učitelé opravdu čtou a někteří také v anketě přímo reagovali, jak jste si mohli všimnout u komentářů k předmětům zveřejněným v aplikaci moodle. Komentáři se samozřejmě zabývá vedení akademických pracovišť a vedení fakulty.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!

Kdy bude anketa probíhat

Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v neděli 19. května 2019 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v úterý 1. října 2019 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka", modul "Anketa".

Jak bude anketa probíhat

I. Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na zimnísemestr 2019/2020

Ti z Vás, kdo vyplní anketu do 18:00 v úterý 24. 09. 2019 (podle harmonogramu ak. roku zápis předmětů do rozvrhu pro zimní semestr začíná v 19 hodin), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu již od prvního okamžiku spuštění zápisu v 19 hodin.

Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v LS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete. Nicméně si můžete předměty pro ZS 2019/2020 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS.

II. V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem

Přestože se snažíme zlepšovat prostředí fakulty, je nepochybně spousta věcí, které si zaslouží pozornost. Prosím podělte se o své názory  v následujících okruzích:

 • Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty
 • Připomínky k anketě
 • Připomínky k rozvrhu
 • Připomínky ke studijnímu oddělení
 • Připomínky k zahraničnímu oddělení
 • Připomínky ke knihovně
 • Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť
 • Připomínky k neakademickým pracovníkům
 • Připomínky k prostředí a vybavení fakulty
 • Připomínky k menze a možnostem občerstvení
 • Ostatní připomínky


III.    Nikdo – ani vyučující ani studenti – nemá přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.

Přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 18. února 2019 se stejnými pravidly jako u minulé ankety:

 • Akademická obec pod přihlášením do IS uvidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.
 • Každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.
 • Tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště.
 • Děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
 • V souladu s opatřením děkana budou slovní komentáře k předmětům a vyučujícím zveřejněny pouze na základě výslovného souhlasu příslušného učitele v aplikaci moodle, přístupné pod individuálním přihlášením členů akademické obce.  

IV.     Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta (ledaže se student/ka pod komentář podepíše), protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 

Proto bychom Vás všechny chtěli opět poprosit, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.

Anketa za LS bude vyhodnocena do konce října 2019 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.

 

Děkujeme Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

Marta Chromá, proděkanka pro magisterský studijní program

Stanislav Potěšil, vedoucí IT oddělení

Miroslav Sojka, vedoucí studijního oddělení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111