Veřejná diskuse k žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda

x

 

 

 

Vážené členky a členové akademické obce fakulty,

obracím se na Vás v souvislosti s přípravou žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Právo a právní věda.
Kolegium děkana projednalo výchozí materiály týkající se této akreditace a tyto materiály viz níže jsou nyní předkládány k veřejné diskusi členkám a členům akademické obce fakulty.

Uvítám jakékoli náměty a podněty k připravované podobě nového magisterského studijního programu Právo a právní věda. Tyto náměty a podněty prosím zasílejte do 23. listopadu 2018 na email bohac @ prf.cuni.cz.

 

Teze nového Mgr. programu
Hodnotící zpráva PF UK_Grimes
Shrnutí IEP
Akreditace Mgr. programu - další postup

 

S pozdravem

Radim Boháč
předseda AS PF UK

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111