CPK zve na přednášku "Lze zvolit cizí právo bez existence cizího prvku?" - 22. února

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku
)
Lze zvolit cizí právo bez existence cizího prvku?
Přednášející:
prof. Luboš Tichý
Datum a místo konání:
22. 2. 2018, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19.00 h.
 
Anotace přednášky

 

Provokující nadpis je skutečným označením tématu přednášky, která se pokusí zpochybnit jako paradigma zastávanou tezi, že zvolit cizí právní řád lze jen na základě skutkového stavu (právního vztahu) s tzv. cizím či mezinárodním prvkem. O tom, že tato doktrína neplatí v plném rozsahu, svědčí i dlouhá léta existující pozitivní evropská úprava, týkající se kolizněprávní úpravy závazků
ze smlouvy. Protože autonomie vůle mající základ v základním lidském právu na svobodu projevu a právu na vlastnictví je silnější než maximy, na nichž je postaveno kolizní právo, lze dovodit, že nic nebrání tomu, aby ve smluvních vztazích, kde je připuštěna alespoň omezená autonomie vůle, bylo možné zvolit cizí právní úpravu i na tuzemský právní vztah. Jiná věc je, do jaké míry se takto zvolené právo uplatní. V hmotněprávní rovině představují meze autonomie vůle tradiční klasické nástroje sloužící k ochraně slabší strany a jiným principům.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111