Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové projektové náklady: 67 996 576 Kč
Alokace pro Právnickou fakultu UK: 1.884.490 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023


Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na UK podporou mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Prostřednictvím mobilit dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň k rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů. V rámci projektu byly na UK realizovány některé z těchto typů mobilit:

  • Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí
  • Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

Na Právnické fakultě UK byl realizován jeden pobyt výzkumného pracovníka – seniora ze zahraničí, konkrétně Prof. Dr. Christiana Traxlera z Hertie School z Berlína na Katedře národního hospodářství, dva pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí, konkrétně JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. z Katedry mezinárodního práva, který absolvoval pracovní pobyt na Institutu mezinárodního míru a práva bezpečnosti při Univerzitě v Kolíně nad Rýnem a Mgr. Mgr. Enes  Zaimović, také z Katedry mezinárodního práva, který v rámci svého pracovního pobytu působil na Univerzitě v Záhřebu.
Dále bylo realizováno 9 stáží technických a administrativních pracovníků. Jednalo se o stáže na Komenského univerzitě v Bratislavě, Univerzitě v Granadě, Donau-Universität Krems a Univerzitě v Amsterdamu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

obr