Jurisprudence

Jurisprudence

Časopis Jurisprudence je oficiálním časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2014. Právnická fakulta jej vydává společně s Wolters Kluwer ČR, která zajišťuje jeho grafické zpracování, tisk a distribuci.

 

Profil časopisu

 

Jurisprudence je recenzovaným časopisem, který vychází od roku 1991. Jako akademický časopis publikuje příspěvky nejširšího spektra témat z oblasti platného práva a právní teorie, právní vědy i praxe, a to jak v oborech soukromého, tak i veřejného práva.

Jurisprudence je prostorem pro prezentaci vědeckých a jiných odborných výstupů pracovníků Právnické fakulty UK. Vítány jsou zejména příspěvky s mezinárodním přesahem nebo komparativního charakteru, a to jak z hlediska tématu, tak z hlediska jeho zpracování. Vedle autorů fakulty mohou v Jurisprudenci i nadále publikovat také mimofakultní autoři.

V zájmu podpory mladých vědeckých sil je poskytován prostor pro publikaci příspěvků doktorandů.

 

Periodicita

 

Jurisprudence vychází šestkrát ročně – tři čísla v letním semestru a tři čísla v zimním semestru. O zařazení příspěvků do jednotlivých čísel rozhoduje redakce časopisu.

 

Obsah časopisu

 

V časopise se objevují tyto rubriky:

  • Statě
  • Články (analytické a přehledové)
  • Komentáře judikatury
  • Diskuse a polemika
  • Recenze
  • Zprávy z vědeckého života

 

Podrobnější popis jednotlivých rubrik a požadavky pro příspěvky do nich zařazované naleznete na internetových stránkách časopisu www.jurisprudence.cz.

 

Své příspěvky posílejte prostřednictvím formuláře, viz zde.

 

Blíže o časopise viz www.jurisprudence.cz.

Šéfredaktorem časopisu je doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.. Složení redakční rady naleznete na webu časopisu.

Kontakt: redakce @ jurisprudence.cz.

 

Jurisprudence je registrována pod ISSN 1802-3843.