OP VVV - Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK

OP VVV - Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK

 

Projekt Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK je zaměřen na zlepšení zázemí pro studenty i akademické pracovníky Právnické fakulty UK ve vazbě na ESF projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost PF UK prostřednictvím zlepšení administrativně technického zázemí pro studenty i akademické pracovníky. Díky projektu na fakultě získáme moderní prostředí k výuce předmětů napomáhajícím přípravě studentů pro potřeby pracovního trhu a ke vzdělávání vyučujících. Modernizace čtyř místností a elektronického zázemí zlepší prostředí fakulty pro internacionalizaci výuky, konání konferencí a posílení moderních a interaktivních forem výuky.

Realizace projektu: 1/2018 – 12/2019.

Projekt „Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK“ je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002255).