ESF pro VŠ II na UK

ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové projektové náklady: 59 963 984,74 Kč
Alokace pro Právnickou fakultu UK: 2.666.427,46 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023


Projekt navazuje na aktivity projektu Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce v dalších úpravách a modernizaci studijních programů tak, aby vzdělávání v magisterských studijních programech odpovídalo současným trendům vývoje a absolventi přicházeli do praxe připraveni v souladu s jejími požadavky.
 

Důležitou součástí projektu je posílení výuky předmětů v cizích jazycích. Pro české studenty je důležitá zahraniční zkušenost, schopnost studovat v cizím jazyce, přičemž u řady aktuálních specializovaných oborů do projektu zapojených fakult, chybí moderní česká terminologie a je třeba se přizpůsobit anglickému jazyku. Tato zkušenost může být do značné míry získána již v domácím prostředí při kurzech vedených v angličtině. Současně je reflektována potřeba další internacionalizace UK, především v souvislosti se zapojením UK do aliance E4U+ (více o 4EU+ ZDE)

V rámci realizace projektu vznikly publikace pro tyto předměty vyučované na PF v anglickém jazyce:

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

obr