Ediční činnost

Ediční činnost

Mgr. Naděžda Svobodová
- garant agendy
svobodon@prf.cuni.cz
+ 420 221 005 335
 
 
Ediční komise:
Předseda:       Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Tajemnice:     Mgr. Naděžda Svobodová
Členové:         doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
                      Mgr. Jan Šumbera
                      JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
                      doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

                      Mgr. Michal Říha

 

Ediční komise:

  • Zápis ze zasedání Ediční komise ze 20. 11. 2017 naleznete zde
    Archív zápisů naleznete v "dokumentech" Ediční komise.
  • TEZE EDIČNÍ STRATEGIE PF UK (schválené kolegiem děkana dne 13. 11. 2014) naleznete zde.

  • EDIČNÍ ŘÁD zde