100012356839

Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)