Detail člověka URL

JUDr. Tomáš Horáček , Ph.D.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

rozhodčí řízení a sporná agenda
duševní vlastnictví
IT a telekomunikace
energetika

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Mezinárodní právo soukromé a veřejné

1993 (doktorát)

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Mezinárodní právo soukromé a veřejné

1993 (doktorát)

Akademické kvalifikace

Titul

Instituce

Ph.D.

Univerzita Karlova

JUDr.

Univerzita Karlova

Mgr.

Univerzita Karlova

 Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od 1994/dosud

Glatzová & Co.

Partner

Plný pracovní úvazek

1992 do 1994

Bubník & Myslil

Právník

Plný pracovní úvazek

1990 do 1992

Obchodní společnosti

Právník

Částečný pracovní úvazek

 Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Obchodní právo

vyučující

Univerzita Karlova

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1999

Euroforum MBA program

 

   

1991 - 1993

Univerzity

Finsko – Helsinky, Německo – Passau, Francie – Strasbourg, Dánsko - Kodaň

Krátkodobé studijní programy

studijní

1993

University of Birmingham

UK

Září – listopad

Postgraduální studium

Další odborné aktivity

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Česká advokátní akomora

člen

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR

rozhodce

Mezinárodní arbitrážní soud pro sport CAS v Lausanne

rozhodce

Fotbalová asociace ČR

rozhodce

Arbitrážní soud při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře

rozhodce

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno

rozhodce

International Bar Association

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži

konference

Brno

2014

Praktické aspekty obrany proti nekalé soutěži

Seminář Ekonomia

seminář

Praha

2013

Vymáhání průmyslových práv

Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Implementace Směrnice ES o mediaci

seminář

Praha

2012

Směrnice o mediaci

Mezinárodní vědecká konference „200 let Všeobecného občanského zákoníku“

konference

Praha

2011

Ochrana spotřebitele v historickém vývoji národní a mezinárodní úpravy

Mezinárodní sympozium Právo-obchod-ekonomika

konference

Vysoké Tatry/Slovensko

2011

Aktuální otázky uplatňování ADR při řešení obchodních sporů

Konference World Jurist Association/ICC

konference

Praha

2011

Autonomie stran a rozhodců ve sportovních arbitrážích

Konference Mediace 2011

konference

Olomouc

2011

Mezinárodní aspekty ADR

 Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Nejlepší právník roku v kategorii Technology

Best lawyers

2013

Velmi doporučovaný právník v oblasti Litigation

Chambers Global

2013

Velmi doporučovaný právník v oblasti Arbitration and Litigation and TMT

Chambers Europe

2012

Nejlepší právník roku 2005 v oblasti IT

Epravo.cz

2005

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Český jazyk

aktivně

Anglický jazyk

aktivně

Francouzština

aktivně

Německý jazyk

aktivně

Ruský jazyk

aktivně

Slovenský jazyk

pasivně