Detail člověka URL

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

Profile picture for user 35404501

Telefon: +420221005357

Katedra občanského práva

 

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Aktuální oblast odborného zájmu

Závazkové právo smluvní a deliktní

Darování a jiná bezúplatná plnění

Dědické právo

Náhrada újmy

Rodinné právo – vyživovací povinnost, alternativní formy soužití

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

2005

Univerzita Karlova

Sociálních věd

Mezinárodní teritoriální studia

2005

Université Panthéon-Assas Paris II.

Právnická

Cycle Droit - Diplôme d'université de droit français à la faculté de droit de l'université Charles de Prague

2004-2005

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Občanské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2005

PhDr.

Mezinárodní teritoriální studia

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

2006

Ph.D.

Občanské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2009

doc. Občanské právo Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2016

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2006/2009

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

2009/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Občanské právo hmotné (závazkové právo smluvní a deliktní, dědické právo a rodinné právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Contracts and Torts

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Private Law

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Nový občanský zákoník – kurz Juridikum

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2007-2008

Odpovědnost za škodu: česká úprava a moderní trendy deliktního práva

GAUK 30607

GA UK

Řešitel

2011 - 2012

Vybrané problémy smluvního práva - smluvní vztah v nových socioekonomických podmínkách

SVV 264405/2012

UK

Řešitel

2013

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK 05

UK

Člen Rady programu

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2008

UNI Sorbonna

Francie

2 týdny

Studijní

2008

UNI Santiago de Compostella

Španělsko

1 týden

Studijní + invited speaker

2012

UNI Fort Lauderdale, Florida

USA

3 týdny

Invited speaker

Akademické aktivity 

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2008/2009

Pracovní skupina při rekodifikační komisi k OZ

Ministerstvo spravedlnosti /ČR

Člen

2012/dosud

Common Core of European Private Law

Itálie /UNI Trento

Člen

2012/dosud

Centre d’acces aux droits étrangers

Juriscope

Člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Nuevas perspectivas en Derecho Privado europeo

konference

Santiago de Compostella/Španělsko

2008

The New Czech Civil Code: Principles, perspectives and objectifs of actual czech civil law recodification : On the way to monistic conception of obligation law ?

Dny práva 2009

konference

Brno/ ČR

2009

Několik úvah nad kohabitací

Býkov 2010 – setkání mladých vědeckých pracovníků

konference

Býkov / ČR

2010

Odčinění nemateriální újmy – srovnání české a francouzské úpravy

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha/ČR

2011

Pojetí protiprávnosti a škody v rakouském ABGB

18th General meeting – the Common Core of European Private Law 2012

konference

Turín /Itálie

2012

Národní zpráva o kauzalitě v českém právu

Soukromé a veřejné v soudobém právu

mez. konference

 

2016

Darování veškerého dárcova majetku

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Francouzština

aktivně

Italština

pasivně

Španělština

pasivně