Detail člověka URL

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

 

Pedagogická činnost
2007-dosud Právnická fakulta UK v Praze (odborná asistentka na katedře práva životního prostředí)
2005-dosud Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem 
(od r. 2008 odborná asistentka na katedře společenských věd)
2013 Shepard Broad Law Center, Nova Southeastern University, Davie, Florida, USA
(srpen-září) (hostující profesor, předmět Protection of the environment in the European Legal Context)

 

Vzdělání
2007-2015 doktorský studijní program na Fakultě práva a politických věd Univerzity v Nantes, Francie, 
ukončeno obhajobou doktorské dizertační práce na téma La protection de la biodiversité marine en droit international : à la recherche d´un cadre d´harmonisation d´une réglementation disparate, obdrženo nejvyšší hodnocení komise mention très honorable avec félicitations du jury
2003-2007 doktorský studijní program na Právnické fakultě UK v Praze (prezenční forma),
ukončeno obhajobou doktorské dizertační práva na téma Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, práce byla v roce 2007 oceněna Bolzanovo cenou a Cenou Josefa Vavrouška
2002-2003 diplom prohloubeného studia (DEA) v oboru mořské a oceánské právo na Fakultě práva a politických věd Univerzity v Nantes, Francie,
ukončeno obhajobou diplomové práce na téma Les aires marines protégées en droit international
1994-2001 magisterský studijní program na Právnické fakultě UK v Praze
1990-1994 Gymnázium Teplice (zaměření živé jazyky)

 

Vědecká a projektová činnost
2015-2016 Projekt GAUK „Právní ochrana moře“ – spoluřešitelka 
2012-2015 Univerzitní centrum pro studium lidských práv (PF UK) – spoluřešitelka
2013 Pozemkové právo – nová forma, nový obsah (FRVŠ) – spoluřešitelka
2013 Právo na informace a účast veřejnosti v záležitostech životního prostředí 15 let od přijetí Aarhuské Úmluvy (SVV) – hlavní řešitelka 
2011-2014 Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) - spoluřešitelka
2010-2013 Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě UK (OP Praha Adaptabilita) - spoluřešitelka
2011 Tvorba nového předmětu Základy akademického psaní (FRVŠ) – hlavní řešitelka
2011 Konference SVOČ (SVV) – hlavní řešitelka
2006-2009 mezinárodní program zaměřený na ochranu a udržitelné využívání mořské 
biodiverzity v jižním Pacifiku (Coral Reef Initiative for the South Pacific, CRISP) - spoluřešitelka

 

Členství v odborných organizacích
Česká společnost pro právo životního prostředí
Česká společnost pro mezinárodní právo

 

Jazykové znalosti
Angličtina a francouzština aktivně, němčina pasivně.