Detail člověka URL

doc. JUDr. Ivanka Štenglová

 

Aktuální oblast odborného zájmu

korporační právo
právo cenných papírů
závazkové právo
smlouvy ve výstavbě

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

právnická

právo

1975

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Obchodní právo

Univerzira Karlova

2009

Smlouva o dílo, současná a navrhovaná úprava

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Mezinárodní právo veřejné

Univerzita Karlova Právnická fakulta

1977

Světová meteorologická organizace a její spolupráce s OSN.

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2013-dosud

Cevro institut

docent, garant oboru

1,0

2006-dosud

PFUK

docent

0,5

1996-2012; 2014

Nejvyšší soud

předsedkyně senátu; poradkyně

1,0; 0,5

1992-1995

Vrchní soud v Praze (Nejvyšší soud České republiky)

předsedkyně senátu

1,0

1991

Česká arbitráž

předsedkyně senátu

1,0

1985-1991

Legislativní ústav vlády (ústav hospodářského práva)

vedousí výzkumný pracovník-specialista

1,0

1976-1985

Set, účelová organizace strojírenství

vedoucí právnička; vedoucí výzkumná pracovnice

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Obchodní právo

vyučující

PFUK

Obchodní právo – korporační právo, cenné papíry, závazkové právo

garant

Cevro Institut

Obchodní právo

vyučující

VŠE 1996-2006

Stavební právo

vyučující

ČVUT-stavební fakulta 1989-1991

Obchodní právo

vyučující

Elektotechnická fakulta ČVUT 1991-1995

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

dosud

Komise pro finanční právo

Vláda ČR

místopředsedkyně

dosud

OECD steering group on corporate governance

OECD

členka

dosud

Komise pro státní doktorské zkoušky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické

VŠE

členka

dosud

Stavební právo. Bulletin

SSP

předsedkyně RR

dosud

Obchodněprávní revue

C. H. Beck

členka RR

dosud

Právní rozhledy

C. H. Beck

členka RR

dosud

Soudní judikatura

Wolters Kluver

členka RR

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Medaile Antonína Randy

Jednota českých právníků

2003

Pamětní medaile jednoty českých právníků

Jednota českých právníků

2001

Právnická síň slávy

Epravo,MsP,ČAK a další profesní komory a sdružení

2013

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

pasivně

ruština

pasivně