Detail člověka URL

prof. JUDr. Milan Damohorský , DrSc.


Oblast specializace: 
právo životního prostředí 
dále též stavební, zemědělské, pozemkové, horní a energetické právo,
v angličtině Environmental Law, Natural Ressources Law

Zaměstnání :
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody právník 1985 - 1989
Právnická fakulta UK v Praze
odborný asistent KPŽP 1989 - 1998
docent KPŽP 1998 - 2005
profesor KPŽP 2005 – dosud (úvazek 1,0)
Policejní akademie ČR
profesor Katedra veřejné správy 2007 – dosud (úvazek 0,5)

Aktivity:
- akademické: 
Člen rad PRVOUK 02 a 06
- odborné: 
Člen Vědecké rady PF UK (od roku 2000)
Člen Vědecké rady Policejní akademie ČR (od roku 2010)
Člen Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK (od roku 2014)
Člen Oborové rady doktorského studijního programu PF UK (od roku
Člen Oborové rady doktorského studijního programu Policejní akademie ČR
Čen Vědecké rady ministra životního prostředí (od orku 2016)
Člen (předseda) rozkladové komise ministra životního prostředí (od roku 1991)
Předseda České společnosti pro právo životního prostředí (od roku 2000)
Člen a činovník Českého svazu ochránců přírody (od roku 1981)
Člen České společnosti ornitologické (od roku 2002)
Člen Společnosti pro trvale udržitelný život (od roku1992)

Člen redakčních rad časopisů :
Právník, The Lawyers Quarterly, České právo životního prostředí, Umwelt – und Raumplanungsrecht

Spoluředitel letních škol s Law School South Texas- Houston (od roku 2003 dosud)

Ocenění:
Čestná medaile PF UK (2013)
Čestná medaile Houston School of Law (2012)
Nejvyšší vyznamenání Českého svazu ochránců přírody „Příroda děkuje“ ( 2014)

Studium:
Magisterské: Právnická fakulta UK – (1981-1985)
Rigorózní zkouška - JUDr. (1986)
Kandidát právních věd - CSc. (PF UK 1993)
Habilitace – docent pro obor právo životního prostředí (UK, 1998)
Doktor právních věd - DrSc. (PF UK 2001)
Profesorské řízení - profesor pro obor právo životního prostředí (UK 2005)

Jazykové schopnosti:
anglicky, německy, rusky, francouzsky, italsky, základy latiny, španělštiny, polštiny a slovenštiny
řidičské oprávnění skupiny B, základní schopnosti práce s počítačem, oprávnění na práci s motorovou pilou