Detail člověka URL

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

Aktuální oblast odborného zájmu

  • Právo životního prostředí
  • průřezové nástroje ochrany ž.p.
  • právní úprava odpadového hospodářství
  • právní úprava ochrany vod
     

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo

1996

Akademické kvalifikace

Titul

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

PF UK Praha

2000

Ph.D.

PF UK Praha

2000

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1996 - 2000

PF UK Praha

asistent

 

2001 - dosud

PF UK Praha

odborný asistent

1,0

1997 - 2007

MŽP

referent

 

2007 - dosud

Policejní Akademie ČR

 

0,5

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Právo životního prostředí I, II

vyučující

PF UK

Právo životního prostředí EU

vyučující

PF UK

Mezinárodní právo životního prostředí

vyučující

PF UK

Mořské a vodní právo

garant

PF UK

Czech and European Environmental Law

vyučující

PF UK

Natural Resources Law

vyučující

PF UK

Právo životního prostředí

garant

Policejní Akademie ČR

Správní právo

vyučující

Policejní Akademie ČR

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012

University College Cork

Irsko

Říjen/listopad

studijní

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2008 - dosud

Rada odpadového hospodářství ČR

MŽP

člen

2010 - dosud

Komise pro veřejné právo I

Legislativní rada vlády

člen