Detail člověka URL

prof. JUDr. Pavel Šturma , DrSc.

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1985

Univerzita Karlova

Filozofická

filozofie a ekonomie

1992

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Prof.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova Právnická fakulta

2002

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Právo

Univerzita Karlova Právnická fakulta

1985

Pojem jus cogens v mezinárodním právu

DrSc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova Právnická fakulta

2001

Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva

CSc.

Mezinárodní právo

Ústav státu a práva ČSAV

1990

Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem

CRA

Mezinárodní právo

Université Paris 2, Institut des Hautes Etudes Internationales

1991

La responsabilité en dehors de l’illicite en droit international économique

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. do r. 1990/1992

Ústav státu a práva ČSAV

Vědecký pracovník

1,0

Od r. do r. 1993/1995

OSN ve Vídni

Pracovník sekretariátu

1,0

Od r. do r. 1995/1996

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

Od r. do r. 1996/2002

Od r. do r. 1995/2002

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústav státu a práva AV ČR

Docent

Samostatný vědecký pracovník

1,0

0,5

Od r. do r. 2002/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

1,0

Od r. do r. 2002/dosud

Ústav státu a práva AV ČR

Vedoucí vědecký pracovník

Vedlejší úvazek

Od r. do r. 2006/2013

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Evropská ochrana lidských práv

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Introduction to Public International Law in the Czech Legal Context

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodního smluv a odpovědnosti

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo trestní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo veřejné

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo životního prostředí

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právo mezinárodních smluv

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Teorie a praxe azylu a uprchlictví

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Základy akademického psaní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Základy mezinárodního ekonomického práva

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2009/2011

Mezinárodně právní ochrana investic a její dopad v ČR

GAČR 407/09/0760

GAČR

Spoluřešitel

2010

Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátního projednávání

RM 05/01/10

MZV

Hlavní řešitel

2005/2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MSM

Oborový řešitel

2008

Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů

MZV 1/2007

MZV

Hlavní řešitel

2012-2017

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE 204006

UK

Hlavní řešitel

2014

Odpověď mezinárodní práva na mezinárodní zločiny

SVV

UK

Hlavní řešitel

2012-2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK 04

UK

Člen rady projektu, řešitel za obor MPV

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1998

1999

Max-Planck Institute for International Law, Heidelberg

Institute of International Public Law and International Relations, Thessaloniki

SRN

Řecko

3 měsíce

14 dní

Visiting researcher

tutor

2001

Université de Paris Sud (XI)

Francie

1 měsíc

visiting professor

2001, 2003

Académie européenne d´été, Université P. Mendès-France,Grenoble

Francie

4 dny

invited speaker

2002,2003,2008

University of Salzburg, Erasmus program

Rakousko

Vždy 1 týden

visiting professor

2002,2003,2007

University of Teramo, International Master programme in International Criminal Law

Itálie

3 dny (opakovaně)

invited speaker

2007

ICRC Summer Course on International Humanitarian Law, Vašava

Polsko

3 dny

invited speaker

2008

2008

2011

2013

2014

2005-2014

39th Summer Session, Institut International des Droits de l’Homme, Strasbourg

University of Siena

Fordham University Law School, New York Kazakh Kazakh Humanities and Law University, Astana Evropska Pravna Fakulteta, Nova Gorica Panevropská vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava

 

Francie

Itálie

USA

Kazachstán

Slovinsko

Slovensko

 

3 dny

5 dní

1 týden

1 týden

3 dny

Průběžně

 

invited speaker

visiting professor

invited speaker

visiting professor

invited speaker

visiting professor

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006/2013

Kolegium děkana

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost

2006/dosud

Rada SVOČ

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Předseda

2006/dosud

Redakční rada časopisu AUCI

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Předseda

2008/dosud

Redakční rada Právník

Ústav státu a práva AV ČR

Člen

2011/dosud

Redakční rada The Lawyer Quarterly

Ústav státu a práva AV ČR

Člen

2010/dosud

Česká ročenka mezinárodního práva (CYIL)

Česká společnost pro mezinárodní právo

Předseda, šéfredaktor

2009/dosud

2007/dosud

2012/dosud

 

Revista colombiana de Derecho Internacional

East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law RRedakční rada Justičná revue

 

Bogota, Colombia

Penn State University, USA

Ministerstvo sprav.,SR, Bratislava

 

Člen

Člen

Člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2000/dosud

Národní skupina

Stálý rozhodčí soud v Haagu

Rozhodce

2000/2007

Legislativní rada vlády

Vláda ČR

Člen

2007/2012, 2014-

Rada vlády pro lidská práva

Vláda ČR

Člen

2003/2006

Síť nezávislých expertů v oblasti základních práv EU

EU

Člen

2012/2016

Komise OSN pro mezinárodní právo

OSN

Člen

2010/dosud

Správní rada Agentury pro základní práva EU

EU

Člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law

IACL

Mexico City, Mexico

2008

Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage, Czech Report

International Investment Law and General International Law – From Clinical Isolation to Systemic Integration?

Congress of the International Academy of Comparative Law

Frankfurt Investment Law Workshop

IACL

Frankfurt, SRN

Washington, D.C., USA

2010

2010

International Investment Law and State Responsibility

National Report on the Protection of Foreign Investment

International Investment Law and Its Others

Frankfurt Investment Law Workshop

Frankfurt, SRN

2011

Relations between International Investment Law and Domestic Public Law: No Love at First Sight

Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals

 

Wroclaw, Polsko

2011

International Investment Arbitration and Human Rights

Methodology and Innovation in Mixed legal Systems

World Society of Mixed Jurisdiction Jurists a AISJ

Jeruzalém, Izrael

2011

International Criminal Justice as a New Example of „Mixed Jurisdictions“

Právo ako sjednocovatel Európy – veda a prax

konference PF Univerzity Komenského

Bratislava, SR

2010

Critical comments on the Advisory Opinion of the ICJ on Kosovo from the point of view of the international legal theory

Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe

The Limits of Competence of the UN Security Council Aktuální problémy vztahu mezinárodního práva a vnitrostátního práva

Právní systém České republiky

 

Kolokvium UMR de Droit Comparé de Paris

INP PAN

KAZGYU

Ruská právní akademie Min. spravedl. RF

Paris, Francie

Varšava, Polsko

Astana, Kazachstán

Moskva, Rusko

2012

2013

2013

2013

La doctrine internationaliste en Tchécoslovaquie

Does the Rule of Law also Apply to the Security Council? Limiting Its Powers by Way of Responsibility and Accountability

Implementation of International Law in the Czech Republic

Komise pro mezinárodní práva a perspektivy její kodifikační činnosti (rusky)

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

II. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium na téma „Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci“

IV. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium na téma „Stát vs. nestátní aktéři“

Třešť, ČR

Třešť, ČR

2008

2011

VI. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium „Právo mezinárodních smluv. Výklad a aplikace smluv v průběhu času“

Liblice, ČR

2013

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Prezident Francie

2004

Jazykové znalosti

Jazyk

Anglický

Francouzský

Německý

Ruský

Slovenský

Španělský