Detail člověka URL

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo hmotné a procesní, kriminalistika, kriminologie, zdravotnické právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Universita Karlova Praha

Právnická fakulta

právo

1955

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právo

Právnická fakulta UK Praha

1976

Dokazování v čs. trestním řízení

Prof.

Trestní právo, kriminalistika, kriminologie

Právnická fakulta UK Praha

1986

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

právo

Právnická fakulta UK Praha

1962

Klikněte sem a zadejte text.

CSc.

právo

Právnická fakulta UK Praha

1965

Obhájce v čs. Trestním řízení

DrSc.

Trestní právo, kriminalistika a kriminologie

Právnická fakulta UK Praha

1986

Teoretické otázky československého trestního procesu

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1955- 1956

Advokátní poradna Brno

Koncipientka

1,00

1956 - dosud

Právnická fakulta UK Praha

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

1956 - 1959

Právnická fakulta UK Praha

Asistentka

1,0

1959 - 1976

Právnická fakulta UK Praha

Odborná asistentka

1,0

1976 - 1986

Právnická fakulta UK Praha

docentka

1,0

1986 - dosud

Právnická fakulta UK Praha

profesor

0,6

2009 - dosud

Policejní akademie ČR

profesor

0,5

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo hmotné a procesní a zdravotnické právo

vyučující

PF UK

Trestní právo hmotné a procesní

vyučující

PA ČR

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Europeizace zdravotního práva – vliv Rady Evropy a EU na harmonizaci národních úprav jednotlivých čelenských států

260403/2012

UK PF

Člen

2008

Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparastika, etické aspekty varianty právnického řešení

8361/2008

GAUK 2

garant

2006

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918-1939/ a jejich místo ve střední ERvropě

407/06/0039

GAČR 3

člen

2014

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu /výzkumný záměr Nové jevy v právu na počátku 21. Století/

PVOUK 04

UK PF

člen

2014

Právo homosexuálů na asistovanou reprodukci v mezinárodním srovnání a jeho rozsah a praxe v České republice

GAUK 2030214

GAUK

garant

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

 

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

 

Max- Planck Institut

Spolková republika Německo

14 dní

Studijnjí, invited speaker opakovaně

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013 - dosud

Vědecká rada

Ústav sociální práce Univesity HHradec Králové

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

do konce r. 2013

Účast v komisích a vědeckých radách např. komise pro udělování doktorských hodnotí v oboru trestního práva při České akademii věd,

Česká akademie věd

člen

Klikněte sem a zadejte text.

Účast ve vědecké radě Právnické fakulty

Právnická fakulta UK

člen

Do září 2013

Vědecká rada PA ČR

Policejní akademie ČR

člen

trvá

Vědecká rada Ústavu sociální práce

Universita Hradec Králové

člen

Klikněte sem a zadejte text.

Předseda státnicových komisí

PF UK, PA ČR, UHK

předseda

Klikněte sem a zadejte text.

Association of lawyers for the protection of the financial interests of the european communitites of the czech republic

Brano ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Konference „Nekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok“

konference

Bratislava

2009

Referát publikován

Světový kongres zdravotnického práva

kongres

Záhřeb /CHr/

2010

Referát publikován

Redodifikovaný trestný zákon a trestní poriadok – analýza poznatkov z teorie a praxe – mezinárodní ko nference

konference

Bratislava

2011

Referát publikován

Teoretické a praktické otázky výuky trestního práva – mezinárodní konference

konference

Ctěnice

2011

Referát publikován

Ochrana základních práv a svobod v profměnách práva na počátku 21. století – mezinárodní konference

konference

Praha

2011

Referát publikován

Poškozený a oběť z trestněprávního a kriminologického pohledu

konference

Praha

2012

Referát publikován

Trestní odpovědnost právnických osob v ČR – bilance perspektivy

konference

Praha

2013

Referát publikován

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Četné medaile v devadesátých letech

PF UK Praha

 

 

Policejní akademie ČR

 

 

Kriminalistický ústav Ministerstva vnitra ČR

 

Právník roku

Praha

2007

Zvláštní ocenění na Kralovarských právnických dnech za monografii „Systém českého trestního práva“ Solnař, Fenyk, Císařová, Vanduchová

Karlovy Vary

2009

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

německy

aktivně

rusky

aktivně

anglicky

aktivně

francouzsky

aktivně

polsky

aktivně

Částečně bulharsky

pasivně