Detail člověka URL

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Profile picture for user 58006191

Telefon: +420221005517

Katedra obchodního práva

Aktuální oblast odborného zájmu

  • mezinárodní rozhodčí řízení
  • nová úprava mezinárodního práva soukromého
  • právní postavení cizinců

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1980

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova

1989

jmenovací řízení

Doc.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Univerzita Karlova

2005

soubor prací z rozhodčího řízení

Prof. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Univerzita Karlova 2006  

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1981

CSc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1985

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1960/1980

Tiskárny Stráž Plzeň

od učně po mistra

1,0

1980/1983

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

1983/1989

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

1989/2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

2006/2010

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

1,0

2011/ dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

0,5

1997/2005

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Docent

0,6

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Evropské mezinárodní právo soukromé

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní mediální právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Smlouvy v investiční výstavbě

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

garant

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

2005/2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

2012/dosud

Soukromé právo XXI. století

P05

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006/ dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2010/dosud

Vědecká rada

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

člen, 2010/2011 předseda

2010/2011

Vědecká rada

Západočeská univerzita

člen

2010/2011

Děkan

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Klikněte sem a zadejte text.

2005/dosud

Komise pro obhajoby disertačních prací

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

člen

2006/dosud

Oborová rada pro mezinárodní právo soukromé

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

člen

2006/dosud

Oborová rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

dosud Vědecká rada Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzita Praha člen
dosud Oborová rada Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzita Praha člen
dosud Ediční rada Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration člen
dosud   Česká společnost pro mezinárodní právo člen
dosud Rozhodčí soud Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky rozhodce
dosud řada zahraničních rozhodčích soudů   rozhodce

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2003/2008

Pracovní skupina pro právo občanské

Vláda ČR

člen

2005/2010

Pracovní skupina

Akreditační komise

člen

1984/dosud

rozhodce

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Klikněte sem a zadejte text.

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

ruština

aktivně

Oblast specializace:

  • mezinárodní právo soukromé
  • právo mezinárodního obchodu
  • mezinárodní obchodní arbitráž
  • právní postavení cizinců
  • mezinárodní civilní právo procesní