Detail člověka URL

doc. JUDr. Petr Pithart , dr. h. c.

Aktuální oblast odborného zájmu:

Tranzitologie, občanská společnost

Formálním vzděláním právník, absolvoval v roce 1962 s vyznamenáním, sebevzděláním historik a politolog. Politik.

Zaměstnání:

Dnešní:

 •  docent Katedry politologie a sociologie (od 1994)

Předchozí:

 • místopředseda Senátu PČR (od 2004 - 2012)
 • vedoucí Katedry politologie a sociologie PF UK (do 2011)
 • předseda Senátu 2000 - 2004
 • místopředseda Senátu 1998 - 2000
 • předseda Senátu 1996 - 1998
 • šéfredaktor měsíčníku Přítomnost 1994 - 1996
 • Senior Research Fellow na Středoevropské univerzitě v Praze 1992 - 1994
 • předseda vlády ČR únor 1990 - červenec 1992
 • poslanec Federálního shromáždění ČSSR, kooptován, leden 1990
 • knihovník na Husitské bohoslovecké fakultě Československé církve husitské  v Praze 1989
 • obalový referent a pak gestor hutního materiálu v Ústředních skladech hlavního města Prahy 1979 - 1989,
 • zahradní dělník v podniku Sady, lesy a zahradnictví 1977 - 1979,
 • noční hlídač v IPS Praha 1977
 • podnikový právník v Ředitelství výstavby pracovišť ČSAV 1973 - 1977
 • dělník - čerpač v podniku Vodní zdroje 1971 - 1973
 • redaktor Literárních novin 1966 - 1970
 • asistent a posléze odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze 1962 - 1971

Vzdělání:

 • Právnická fakulta UK v Praze, 1957 - 1962
 • postgr. studium na St. Anthony's College v Oxfordu po třech měsících  nuceně ukončeno pod hrozbou prohlášení za emigranta

Obdržel následující zahraniční vyznamenání:

 • od německého prezidenta Velký kříž s hvězdou a šerpou za zásluhy o Německo
 • od polského prezidenta Komandérský kříž s hvězdou; 
 • od rakouského prezidenta Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakousko; 
 • od francouzského prezidenta Řád čestné legie v hodnosti důstojníka.