Detail člověka URL

JUDr. Marie Vanduchová, CSc.

Oblast specializace:

trestní právo / trestní právo hmotné, zvláště problematika trestněprávních sankcí a trestní právo mladistvých, problematika domácího násilí


Aktivity: odborné: 
členka pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR 2004 – 2013
předsedkyně pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR 2008 - 2011

Studium:
(a) Magisterské: rok ukončení 1976 – 
(b) Doktorské (příp. CSc.) rok ukončení 1987 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze )