Detail člověka URL

prof. JUDr. Jan Kuklík , DrSc.

Narozen: 1. 8. 1967 v Praze

Vzdělání a kvalifikace

 • 2005 - profesor pro obor právní dějiny
 • 2001 – vědecký titul doktor právních věd (DrSc.)
 • 1999 – docent českých a československých právních dějin
 • 1995 – ukončení postgraduálního doktorského studia – udělení titulu Dr. (obor právní dějiny a teorie práva)
 • 1991/92 – visiting graduate student, St. Edmund Hall, Oxford
 • 1989 – doktor práv (JUDr.)
 • 1985-1989 – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, státní zkouška

Současné zaměstnání

 • Děkan Právnické fakulty UK v Praze 
 • Profesor katedry právních dějin, PF UK v Praze
 • Ředitel Ústavu právních dějin

Dosavadní zaměstnání a akademické působení na UK

 • 1995 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, postupně jako odborný asistent, docent a profesor
 • 1996-1999 – vedoucí kanceláře rektora

Členství ve vědeckých institucích a orgánech

 • 2003 – Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra
 • 2005 – dosud, vědecká rada Právnické fakulty UK
 • 2005 – dosud, komise pro Dsc. pro obor právo, Ústav státu a práva AV ČR
 • 2010 – dosud rada Historického ústavu AV ČR
 • 2008 – 2013, Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2014 - vědecká rada PF MU Brno a FP Západočeské univerzity, Plzeň

Zahraniční působení

 • 2007 – International Visitor Leadership Program (IVLP) ministerstva zahraničí USA zaměřený na právnické vzdělávání na amerických univerzitách 
 • 2006-2012 – Bratislavská vysoká škola práva, výuka v magisterském a doktorském studijním programu


V letech 2012, 2013 byly publikace Znárodněné Československo a Dlouhé stíny Mnichova oceněny mezi nejvýznamnějšími vědeckými monografiemi vydanými na Univerzitě Karlově a monografie Osvobozené Československo očima britské diplomacie získala v roce 2011 zvláštní cenu rektora UK.

Od roku 2000 účast celkem v 7 projektech GA ČR ( tři jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel), jednom projektu GA AV (spoluřešitel) a hlavní řešitel evropského projektu OPPA – Právo pro praxi.

V současnosti hlavní řešitel projektu GA ČR Zápisy zasedání exilových vlád a projektu NAKI Ministerstva kultury věnovaného právnímu postavení menšin.

1999 účast v expertním týmu pro problematiku arizace židovského zlata - zpráva pro potřeby smíšení expertní komise vedené místopředsedou vlády P. Rychetským, (vyšlo knižně česky a anglicky pod názvem Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945. Jewish gold and other precious metals… Praha Sefer 2001.