Detail člověka URL

prof. JUDr. Miroslav Bělina , CSc.

Akademické aktivity:

  • Každoroční pořádání Mezinárodní konference v oblasti pracovního práva v Třešti.

Odborné aktivity:

  • Člen Legislativní rady Vlády ČR
  • Místopředseda České společnosti pro pracovní právo
  • Člen správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo
  • Člen předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Studium:

  • Magisterské studium 1973 PF UK Praha
  • CSc. – 1978 PF UK Praha
  • Habilitační řízení – 1988 PF UK Praha – pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
  • profesorské řízení – 1998 PF UK Praha - pracovní právo a právo sociálního zabezpečení