Zveme Vás na seminář: Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation –⁠ 23. září 2022

ob

Zveme Vás na seminář: Current Central European Perspectives on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation –⁠ 23. září 2022

Vás srdečně zvou na mezinárodní seminář

 

Current Central European Perspectives
on Judicial Law-Making and Judicial Interpretation

 

organizovaný v rámci programu Cooperatio/Law

 

Seminář se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 9.00 hodin v místnosti č. 38 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy (nám. Curieových 901/7, Praha 1); jako hosté na něm vystoupí Univ.-Prof. em. Dr. Michael Thaler, z Univerzity v Salzburgu, Univ.-Prof. Dr. Michael Potacs a Univ.-Prof. Dr. Ewald Wiederin, oba z Vídeňské univerzity. Na semináři dále zazní příspěvky prof. Karla Berana, dr. Katarzyny Žák Krzyžankové, doc. Jana Tryzny a doc. Pavla Ondřejka. Příspěvky navazují na stati ve sborníku: Ondřejek, Pavel (ed.). Judicial Law-Making and Judicial Interpretation in Central European Countries: How Can Courts Strengthen or Weaken the Unity of Law? Prague, Warsaw, Bratislava, Budapest: Wolters Kluwer, 2021.

Referáty i diskuse budou probíhat v anglickém jazyce.

 

Program semináře:

9:00                   zahájení semináře, představení publikace

9:10 – 10:00     prof. Michael Thaler: Is It Possible to Change a Constitution from the Outside? (referát s diskusí)

10:00 – 10:50   prof. Michael Potacs: Different Rationalities in Judicial Law-Making (referát s diskusí)

10:50 – 11:05   prof. Karel Beran: Judicial Interpretation as a Competence

11:05 – 11:30   prof. Ewald Wiederin: Comments on the paper Judicial Interpretation as a Competence

11:30 – 12:00   diskuse

12:00 – 12:30   coffee break

12:30 – 12:45   dr. Katarzyna Žák Krzyžanková: Legal Text as a Determinant of Pro-systemic Interpretation

12:45 – 13:00   doc. Jan Tryzna: Inevitability of Retrospective Effect of Judicial Interpretation of Laws?

13:00 – 13:15   doc. Pavel Ondřejek: Judicial Maximalism: Theory and Practice

13:15 – 13:45   diskuse, zakončení semináře

 

Prosíme o potvrzení účasti do 20. 9. 2022 na adresu: zakovakate@prf.cuni.cz

 

 

 

 

    Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení a předseda české sekce IVR

Uložit událost do kalendáře