Zveme Vás na přednášku s diskusí: Vývoj práva kupní smlouvy v unijním právu

Zveme Vás na přednášku s diskusí: Vývoj práva kupní smlouvy v unijním právu

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Vývoj práva kupní smlouvy v unijním právu

Prof. Thomas Pfeiffer, Univerzita Heidelberg

Datum a místo konání: 20. 4. 2023,

v místnosti č. 412 budovy PF UK, od 17.30 hod.

Předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

Anotace:

Vývoj práva kupní smlouvy zasluhuje pozornost již s ohledem na jeho ústřední úlohu v rámci smluvního práva jako celku. Předmětem přednášky je analýza jednotlivých pokusů o harmonizaci této oblasti v EU, tedy směrnice o spotřebitelské kupní smlouvě, původního návrhu směrnice o právech spotřebitelů, akademického návrhu společného referenčního rámce pro evropské smluvní právo, návrhu nařízení o společném právu kupní smlouvy a konečně platné směrnice o koupi zboží. Zároveň se přednáška soustředí na obsahovou analýzu poslední jmenované směrnice a s tím spojené zásadní změny v evropském právu kupní smlouvy.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Zoom

Uložit událost do kalendáře