Zveme Vás na přednášku s diskusí: Solidarita v právu EU

Zveme Vás na přednášku s diskusí: Solidarita v právu EU

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Solidarita v právu EU

Prof. Luboš Tichý

Datum a místo konání:

16. 11. 2022, v místnosti č. 401 budovy PF UK, od 17.30 hod.

předpokládané ukončení v 19.00 hod.

 

Anotace

Přednáška se zabývá pojmem solidarity, který je nejen v naší unijně právní literatuře, ale vůbec poněkud málo zpracován. Přitom tato kategorie má svoje místo prakticky ve všech právních oborech; speciální roli hraje pak v evropském unijním právu. Cílem prezentace je po obecném úvodu analyzovat pojem solidarity v primárním i sekundárním právu EU na základě především zahraniční literatury a judikatury SD EU. Zabývá se tedy samotným postavením, obsahem a povahou tohoto pojmu, jeho vztahem k obdobným obecným kategoriím unijního práva, zejména základním hodnotám a zásadám. Zvláště se zabývá otázkou normativního obsahu solidarity, jeho významem při interpretaci i těch ustanovení, v nichž tento termín není obsažen, rolí při jeho v.kladu, a především jeho mezemi. Přednáška pak dospívá k vlastní koncepci tohoto pojmu, zejména jeho vynutitelnosti jakožto právní povinnosti a jí odpovídajícího oprávnění.

 

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Pozvánka

Uložit událost do kalendáře