Zveme Vás na přednášku s diskusí: Poslední vývoj náhrady škody v unijním kartelovém právu (Prof., Dr. Wulf-Henning Roth, Univerzita Bonn)

Zveme Vás na přednášku s diskusí: Poslední vývoj náhrady škody v unijním kartelovém právu (Prof., Dr. Wulf-Henning Roth, Univerzita Bonn)

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Poslední vývoj náhrady škody v unijním kartelovém právu

Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Univerzita Bonn

 

Datum a místo konání:

30. 3. 2023, v místnosti č. 412 budovy PF UK, od 17.30 hod.

předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

 

Anotace

Rozsudek SDEU ve věci Courage v Crehan z r. 1991 znamenal určitý přelom ve vývoji práva hospodářské soutěže, neboť připustil jeho usměrňování prostřednictvím soukromoprávního vynucování nároků na náhradu škody způsobené kartelistou. Toto rozhodnutí mělo za následek nejen existenci celé řady soudních řízení v jednotlivých členských státech, vyvolalo rozsáhlou diskusi v akademických kruzích, ale vedlo i k přijetí směrnice 2014/104/EU (dále Směrnice) upravující režim nároků na náhradu škody vyvolaných porušením unijního soutěžního práva. Předmětem přednášky je hledání odpovědí zejména na otázky souladu Směrnice s primárním unijním právem a problematiky měřítka pro posuzování právnosti některých pravidel Směrnice.

Přednáška se zabývá problematikou žaloby na náhradu škody jako možným autonomním právním prostředkem nápravy a jeho mezemi v pojetí Směrnice. Konečně shrnuje odpovědi na dané otázky a představuje tak vlastní řešení této velmi významné soutěžně-právní problematiky.

V angličtině.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

 

Pozvánka 

Uložit událost do kalendáře