Zveme vás na přednášku: Plaidoyer za změnu unijní regulace nepřiměřených ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (Prof. Matthias Lehmann)

Zveme vás na přednášku: Plaidoyer za změnu unijní regulace nepřiměřených ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (Prof. Matthias Lehmann)

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí 

Prof. Matthias Lehmann


Plaidoyer za změnu unijní regulace nepřiměřených ustanovení
ve spotřebitelských smlouvách 

Přednáška se bude konat dne 27. dubna 2023, od 17.30 hod. v místnosti č. 412.     

   Toto Fórum bude mít vůči posluchačům hybridní charakter.

Přednášky s diskusí se můžete zúčastnit jak přímo v místnosti č. 412 
Právnické fakulty, tak u počítače. 

   Připojení přes Zoom


 

Anotace
Směrnice o nepřiměřených ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách je jedním z hlavních stavebních kamenů evropského soukromého práva. Vzdor tomu je tento právní akt v jednotlivých členských státech velmi rozdílně chápán a transponován. Ani Soudnímu dvoru Evropské unie se nepodařilo dosáhnout jednotného výkladu. Důvodem pro tento jev je forma právního aktu, neboť směrnice poskytuje členským státům velmi rozsáhlý prostor k transpozici jednotlivých předpisů. Výrazné rozdíly národních právních úprav členských států jsou typickým zdrojem právní nejistoty a poruch hospodářské soutěže. Tento příspěvek proto navrhuje, přepracovat obsah směrnice a vtělit jej do přímo aplikovatelného nařízení. V němčině, se simultánním tlumočením.

Uložit událost do kalendáře