Zveme na přednášku s diskusí: Zástupné žaloby a transpozice jejich unijní úpravy

Zveme na přednášku s diskusí: Zástupné žaloby a transpozice jejich unijní úpravy

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Zástupné žaloby a transpozice jejich unijní úpravy

prof. Astrid Stadler
(Univerzita Konstanz)

 

Datum a místo konání:

7. 12. 2022, v místnosti č. 38 budovy PF UK, od 17.30 h

předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

Anotace

Přední evropská procesualistka se bude zabývat otázkou, jak by mohla být transponována směrnice o zástupných žalobách 2020/1828 do národního právního řádu tak, aby byla zajištěna maximálně možná úroveň ochrany spotřebitele. V Německu v tomto ohledu existují dva protichůdné posudky představitelů akademické obce, které bude přednáška též analyzovat.

Předmětem výkladu bude i první návrh zákona německého Spolkového ministerstva spravedlnosti, jenž směrnici do německého právního řádu zavádí.

V němčině, se simultánním tlumočením.

 

Možné připojení přes Zoom

Z důvodu omezené kapacity přednáškové místnosti prosíme o registraci na kolarikova@prf.cuni.cz

 

Přílohy: Směrnice 2020/1828, text přednášky a obsahu návrhu německého zákona v překladu do češtiny

Uložit událost do kalendáře