Zveme na přednášku: Námitka v civilním právu – od římského exceptio, Prof. Georg Kodek

Zveme na přednášku: Námitka v civilním právu – od římského exceptio, Prof. Georg Kodek

V římském právu sloužila námitka (exceptio) k tomu, aby soud mohl hodnotit obranná práva žalovaného, k nímž nebylo možné jinak podle ius civile přihlédnout (exceptio doli, exceptio rei, venditae et traditae). Moderní koncepce námitky byla rozvinuta až v druhé polovině 19. stolení německou pandektistikou. Charakteristickým znakem námitky je, že nesměřuje proti existenci nároku, nýbrž pouze proti jejímu vynucení. Přednáška zkoumá vývoj tohoto institutu v modifikacích v právních řádech německé právní kultury. Přihlíží však i k obecnému vývoji v této oblasti, zejména klade důraz na analýzu Principů evropského smluvního práva (PECL) a Návrhu společného referenčního rámce (DCFR). V němčině, se simultánním tlumočením.

 

Přednáška bude v němčině, se simultánním tlumočením.

Přednášet bude prof. Georg Kodek, Ekonomická univerzita Vídeň

Kdy: 26. ledna 2023 od 17:30
Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 412

Pořádá Centrum právní komparistiky

Připojení přes Zoom:
https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959
Registrace na: kolarikova@prf.cuni.cz

 

Pozvánka ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře