Zveme na druhý ročník konference na téma: Aktuální praxe v oblasti dokazování znaleckými posudky

Zveme na druhý ročník konference na téma: Aktuální praxe v oblasti dokazování znaleckými posudky

Přihlášení

Česká asociace pojišťoven

ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd

a paní profesorkou Alenou Mackovou

pořádají druhý ročník konference

na téma:

Aktuální praxe v oblasti dokazování
znaleckými posudky

29. 5. 2024

13:30 - 17:30, místnost č. 38, PF UK

 


 

Těšit se můžete na skvělá témata, například:

▪ dopady nové právní úpravy znalectví v soudnictví,
▪ postavení znalce z pohledu dohledového orgánu,
▪ hodnocení znaleckého posudku,
▪ potřeba znaleckého posudku a jeho možné alternativy,
▪ zajímavosti ze soudní praxe,

i jedinečné spíkry:

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda Nejvyššího správního soudu, 
JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, 
Lubos Dörfl předseda Vrchního soudu v Praze, 
Mgr. Martina Flanderová, Ph.D., předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
Mgr. Radomír Čujan, LL.M., ředitel odboru soudních znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR, 
Marta Fišnerová, advokátka, advokátní kancelář JŠK, 
Lukas Kristek, znalecká kancelář BDO Valuation.

 

A třeba se i dozvíte odpověď na otázku, zda má soudní znalec vždy pravdu.

Akce, na které letos nesmíte chybět!

 

Přihlaste se na www.akademiecap.cz
pro prezenční účast
pro účast online přes ZOOM

Uložit událost do kalendáře