Zuzana Kučerová: „Univerzitní basketbalová liga je za odměnu.”

Zuzana Kučerová: „Univerzitní basketbalová liga je za odměnu.”

Zuzana Kučerová: „Univerzitní basketbalová liga je za odměnu.”

Mgr. Zuzana Kučerová je absolventkou naší fakulty. Vedle studia práva se aktivně věnovala a stále věnuje basketbalu. Univerzitu Karlovu reprezentovala jako kapitánka Univerzitního týmu, jehož byla součástí i po absolvování. V rozhovoru jsme se dále bavili o Univerzitní basketbalové lize nebo o sportovním týmu IURIDIKA, jehož členové jsou studenti a absolventi PF UK.


 

 Jste absolventkou PF UK, a i přes to jste ještě nějakou dobu po studiu mohla hrát za Univerzitní basketbalovou ligu (dále jen UBL, pozn. red.)?  

Ano, ale není to nic výjimečného. Dozvěděla jsem se, že i některé mé kolegyně v týmu hrály rok po absolvování. Já jsem absolvovala loni v dubnu, tudíž minulý akademický rok jsem mohla hrát ještě v rámci studia. Celkově jsem za Univerzitu Karlovu hrála šest let.

Věřím, že se jedná o skvělý benefit vysokoškolského studia. Basketbal je vyučován v rámci katedry tělesné výchovy? 

Ano, vede jej Mgr. Jana Müllerová, přičemž já jsem nejprve chodila do předmětu basketbal a následně jsem byla vybrána do týmu.

Bývá v týmu dostatek hráček? 

Na začátku akademického roku nás bývá v týmu i 18, avšak když do sezóny vpadne zkouškové, tak je to horší. Vždy to však nějak dopadne (smích).

Kdy vznikla UBL? A kolik míváte zápasů v rámci sezóny? 

Univerzitní liga pro basketbal vznikla teprve v minulém roce. A náš tým za UK hrál s VŠE, VŠCHT, následně jsme se utkaly s Univerzitou Hradec Králové a postoupily do finále, kde jsme nakonec zvítězily. Letošní sezónu měly holky zatím čtyři zápasy, v průměru jich bývá sedm. 

Z jakých fakult je tým zastoupen? 

Hodně členek týmu je samozřejmě z Fakulty tělesné výchovy a sportu, pak následuje Pedagogická fakulty a Přírodovědecká. Naše fakulta zde bohužel není hojně zastoupena. Já za tým nehraji v současné době už ani jako externí hráčka, takže nyní je v týmu pouze jedna studentka prvního ročníku.

Snad se situace časem zlepší a bude zde více studentek práv. A vy jste měla hned jasno, že se chcete i na vysoké škole věnovat basketbalu? Nerozhodovala jste se mezi jinými sporty, nabídkami? 

Musím říci, že nikoliv. Já se totiž basketbalu věnuji od malička. A v minulosti to pro mě byla denní záležitost. Tréninky jsem dříve měla i čtyřikrát do týdne. 

A v týmu UBL jsou tréninky pouze jedenkrát týdně? 

Tréninky UBL nejsou popravdě řečeno ani jedenkrát týdně. Je to z toho důvodu, že většinou každá z členek hraje ještě v domácím týmu, tím pádem nemáme dostatek času se pravidelně scházet. Ale každý týden máme v rámci PF UK předmět a tam chodí i členky týmu UBL, v pravidelném kontaktu tedy jsme.

Jak vnímáte skloubení univerzitního basketbalu se studiem? 

Je to za odměnu (smích). A myslím si, že nejen já, ale i mé kolegyně z týmu se univerzitnímu basketbalu věnují s nadšením.

Krásně řečeno. Nikdy jste si tedy neřekla, že Vám čas věnovaný UBL ubírá čas ve studiu? 

Ne nikdy, ale zažila jsem situaci, kdy jsem měla na PF zkoušku a prosila jsem vyučujícího, abych mohla jít jako první, protože jsem potřebovala stihnout vlak do Olomouce, kde jsme měly zápas. (Smích). 

U ULLH (Univerzitní liga ledního hokeje, pozn. red.) je tomu tak, že sezóna končí se začátkem zkouškového v letním semestru. Tím pádem je prostor pro učení. Jak je to se sezónou a zkouškovým obdobím u vás? 

Tím, že máme méně zápasů než ULLH, to není tak hektické. Ale ano, během zkouškového si student musí dobře naplánovat, jak hospodařit s časem. Nejnáročnější je zkouškové v zimním semestru, protože sezóna je v plném proudu. Vždy se to však zvládlo.

Rád bych se dostal k tématu odbourání stresu, který je spojen s každým vysokoškolským studiem. Cítíte duševní pohodu díky sportu? Je to pro Vás jakýsi druh filtru? 

Teď když již nestuduji, tento druh stresu nezažívám (smích). Předtím to bylo ve vlnách. Některé semestry byly náročné. Byly ale i takové, které jsem zvládla s přehledem. To souviselo s tím, že mi daná tematika byla bližší. A samozřejmě když jsem „byla na hřišti” starosti a stres šly stranou a já uvažovala v dané chvíli pouze nad sportem.

Nyní přichází otázka, která se netýká přímo UBL nebo KTV. Myslíte si, že mají právníci pozitivní vztah ke sportu? Pozorovala jste na PF UK, zdali si Vaši spolužáci zapisovali předměty nabízené katedrou tělesné výchovy?

Já asi nejsem ta správná osoba, která by mohla zodpovědět tuto otázku. Především jsem se totiž se spolužáky seznamovala při sportu a ti měli samozřejmě kladný vztah k pohybu. Tím pádem i absolventi naší fakulty, se kterými jsem v kontaktu, jsou sportovci. Ti si dokonce založili tým IURIDIKA, kde jsou členy buď absolventi nebo studenti PF UK. 

Katedra tělesné výchovy byla tedy pro Vás, krom zdraví prospěšného oddělení, místem k setkávání a navazování přátelství. Jste spokojena s podmínkami a prostředím této katedry?

Ano. Nedostatek pouze vnímám u poskytování podpory stran fakulty, co se týče univerzitního basketbalu. Je samozřejmé, že největší ohlasy a slávu má hokej, ale mnohdy je smutné, že o basketbalu nebo i dalších univerzitních sportech se málo ví. Každopádně chtěla bych říci, že Mgr. Müllerová pro náš tým udělala maximum, ať se to týká podmínek nebo právě propagace.

Nyní bude s Vámi rozhovor na webové stránce i Facebooku fakulty, takže doufejme, že se studentky a studenti o Univerzitní basketbalové lize a katedře tělesné výchovy dozví více. Přeji Vám mnoho úspěchů nejen ve sportu, ale i profesním životě.

Moc děkuji.


 

Autor rozhovoru: 

Pavel Nesit, redaktor oddělení komunikace a vnějších vztahů

Foto: Martin Pinkas