Znalecké posudky v praxi

Znalecké posudky v praxi

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá odpolední přednášku na téma: 

Znalecké posudky v praxi  

Odpolední přednáška (kód 2123) se uskuteční: 

prezenčně ve čtvrtek 27. dubna 2023 (od 16:00 do 18:00) 

Odpolední přednáška se bude konat na Právnické fakultě UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38. Současně bude

přednáška streamována. 

Přednášející: prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., katedra trestního práva PF UK 

Osnova: 

 • Důvody pro přibírání znalců 
 • Jak nalézt vhodného znalce 
 • Formální náležitosti přibírání znalců 
 • Jaké otázky klást znalci 
 • Obstarávání podkladů pro znalce 
 • Způsoby odstraňování vad znaleckých posudků 
 • Hodnocení znaleckého posudku 
 • Které znalecké obory jsou zvláště obtížné či jinak problematické 
 • Případy justičních omylů, vyvolaných vadnými znaleckými posudky (některé ukázky prokazatelných vad) 
 • Jaké náměty de lege ferenda lze doporučit? 
 • Co by se mělo zlepšit v organizaci znalecké činnosti (vhodnost členění znaleckých oborů, kapacitní a personální zabezpečení, honorování znalců...)

Přednáška je pro studenty PF UK a členy akademické obce PF UK zdarma. 

Přihlásit se na odpolední přednášku je možné zasláním přihlášky na e-mail:jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz

 

Za Pražské sdružení JČP:  

JUDr. Eva Barešová tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz 

24.4.2023 

 

Uložit událost do kalendáře