Změna pravidel pro přístup do budovy

Omezení

Změna pravidel pro přístup do budovy

V pátek 20. března proběhla avizovaná desinfekce vybraných prostor fakulty, přesto ještě v pondělí 23. zůstane budova zcela uzavřena. Přítomen bude v omezeném počtu pouze technický personál, který provede celkovou kontrolu fakulty.

Od úterý 24. března bude budova znovu částečně zpřístupněna, ale za zpřísněných pravidel:

  • Podatelna bude v provozu pouze v úterý a čtvrtek vždy od 9.00 do 12.00 hod.
     
  • I nadále se na všech akademických pracovištích předpokládá alespoň jednou týdně osobní přítomnost sekretářky, případně tajemníka katedry, aby byla v provozní době podatelny vyřízena nejnutnější agenda (např. vyzvednutí pošty). Dalším akademickým pracovníkům bude umožněn přístup do budovy pouze po předchozí domluvě a se souhlasem děkana, případně jím pověřeného proděkana.
     
  • Přítomnost pracovníků na neakademických pracovištích bude pouze v nezbytných záležitostech/úkonech, které nelze provádět vzdáleným způsobem, a po předchozí domluvě a se souhlasem tajemníka fakulty.