Zkouška tak trochu jinak

zkouska

Zkouška tak trochu jinak

Že začalo zkouškové období je tradičně možné poznat tak, že chodby fakulty se naplní nervózními studenty a studentkami ve formálním oblečení. Často žmoulají různé poznámky ve snaze se na poslední chvíli ještě něco naučit, než budou zavoláni do příslušného kabinetu. Zkoušky ale mohou vypadat i jinak.

Příkladem může být povinně volitelný předmět Legislativní technika, ve kterém si studenti zkouší být ministerským legislativcem, který má za úkol navrhnout a zpracovat legislativní řešení zadaného problému. „Naším cílem je studentům ukázat, jak v České republice vznikají zákony a jaké požadavky jsou kladeny na legislativní útvary ministerstev,“ říká garant předmětu doc. Radim Boháč, který sám působí také v odboru Daňová legislativa Ministerstva financí. Studenti mají v rámci týmu svého studentského ministerstva připravit více či méně skutečné návrhy skloňované reálnými politiky. Mohou se tak setkat s úkolem zavést účinnou ochranu hlavonožců, zlevnit točené pivo nebo podřídit Kancelář prezidenta republiky služebnímu zákonu. V rámci předmětu procházejí všemi stádii přípravy zákona, od zpracování hodnocení dopadů regulace, přes obecnou část důvodové zprávy až po vypracování paragrafovaného znění novely či zákona.

V průběhu celého semestru dostávají ke své práci zpětnou vazbu od vyučujících i od kolegů z jiných ministerstev, protože každý návrh včetně toho jejich samozřejmě musí projít připomínkovým řízením. I díky tomu je legislativní technika kladně hodnocena studenty: „Myslím si, že bylo přínosné, že jsme každý týden měli zadanou nějakou práci, kterou jsme museli udělat, a prakticky obratem jsme k tomu od vyučujících dostávali zpětnou vazbu.“

zkouska 1

Netradiční je i zakončení tohoto předmětu, protože zůstává asi jen zmíněné formální oblečení, neboť zkouška probíhá v zasedací místnosti na Úřadu vlády České republiky. Tyto prostory totiž obvykle slouží pro zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády a zkoušejícími studentů jsou skuteční členové Legislativní rady vlády a jejich komisí. Každý zpracovaný návrh dostane svého zpravodaje, který stejně, jako je tomu v reálném legislativním procesu, připraví k návrhu kritickou zpravodajskou zprávu. Je pak na členech studentského týmu jednotlivých ministerstev, aby obhájili svou práci před největšími odborníky na jednotlivé právní oblasti v Česku.

Tento prakticky orientovaný způsob výuky je doplněn o teoretickou část, během které se studenti seznámí s legislativními pravidly, legislativním procesem i otázkami spojenými s evropskou problematikou. Chválí si ji i odborníci z praxe, kteří jsou do celého procesu zapojeni: „Takové zakončení zkoušky je úplně dokonalé, protože studenti si musí projít celým legislativním procesem od začátku. Musí načíst základní předpisy, musí znát gró úpravy legislativního pořádku v ústavním pořádku, musí se orientovat v Legislativních pravidlech. To, co se naučili, musí následně vepsat do návrhu zákona, takže se vlastně musí naučit ovládat znalosti, které se naučili, a realizovat je. A na závěr musí svou práci umět obhájit jako každý správný právník,“ říká ředitelka odboru právního a správního MŠMT a předsedkyně Pracovní komise LRV pro veřejné právo I. Mgr. Martina Postupová, Ph.D. Z pozice člověka, který se také setkává s absolventy právnických fakult, dodává: „Tato koncepce předmětu je určitě dobrá, protože i čerstvý absolvent již umí něco napsat a vyzkoušel si, jaké je to se postavit za svoji práci a obhájit ji. Pro mě je proto tento koncept výuky a zkoušky po všech stránkách bezvadný.“

Předmět Legislativní technika je součástí širší nabídky legislativního specializačního modulu, jehož absolvování je uvedeno na dodatku k absolventskému diplomu.

zkouska 2