Zemřel prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc., dr. h. c. mult.

foto

Zemřel prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc., dr. h. c. mult.

V sobotu 14. ledna zemřel ve věku 93 let prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc., dr. h. c. mult., emeritní společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, dřívější rektor Univerzity Karlovy.  

Kariéra profesora Češky je spojena zejména s Univerzitou Karlovou a Právnickou fakultou, kde postupně působil jako proděkan a děkan PF UK, prorektor UK a v letech 1976–1990 pak jako její nejdéle sloužící rektor.  Zdeněk Češka se odborně věnoval zejména otázkám spojeným s civilním procesem. Byl spoluautorem původního znění návrhu občanského soudního řádu z roku 1963 a zúčastnil se přípravy řady dalších zákonů a jiných právních předpisů. V roce 1985 byl na dobu pěti let v Los Angeles zvolen jedním ze dvou místopředsedů Mezinárodní asociace univerzit, největší světové organizace vysokých škol se sídlem v Paříži.  

Profesor Češka byl autorem či spoluautorem řady učebnic a komentářů k občanskému soudnímu řádu i k občanskému zákoníku a několika desítek odborných knižních publikací i článků. Vedle své funkce prorektora zastával úřad ředitele Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Následně se jako rektor UK stal členem Prezidia Československé akademie věd. Čtyři zahraniční univerzity mu udělily titul doctor honoris causa. Byl nositelem zlaté medaile Univerzity Karlovy a stříbrné medaile Československé akademie věd za zásluhy o vědu a lidstvo.  

Společně s Jaromírem Císařem a Pavlem Smutným v roce 1993 založil advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, jednu z nejúspěšnějších advokátních kanceláří v Česku, ve které vychoval desítky advokátů.