Zemřel MUDr. JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.

obr

Zemřel MUDr. JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.

Katedra občanského práva s hlubokým zármutkem oznamuje fakultní veřejnosti náhlý odchod pana MUDr. JUDr. Alexandra Thöndela, Ph.D., odborného asistenta katedry.

Vystudovaný lékař a právník spojil svůj profesní život s dráhou vysokoškolského pedagoga na Právnické fakultě UK. Výrazný vědecký potenciál projevil již při sepsání mimořádně kvalitní a rozsáhlé disertační práce věnované promítnutí zásad a regulí římského práva do práva občanského. Vyhraněný zájem o soukromé právo přivedl následně dr. Thöndela do řad členů katedry občanského práva, na které úspěšně působil vědecky i pedagogicky více než 10 let.

Katedra občanského práva ztrácí v osobě dr. Alexandra Thöndela skvělého kolegu, výborného a zaníceného pedagoga, studenti fakulty pak ztrácejí mimořádně laskavého učitele a examinátora.

Pro katedru občanského práva představuje jeho odchod velkou lidskou i odbornou ztrátu.

Čest jeho památce.

Jan Dvořák

 

parte