Zakončení kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení

soc.zabezpečení

Zakončení kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení

Dne 11. října 2019 proběhlo slavnostní zakončení kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení, který pořádal Referát pro další vzdělávání právníků v rámci celoživotního vzdělávání.

Garantem kurzu je Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. z Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

V malé aule Karolína byly úspěšným absolventům kurzu předány paní proděkankou Doc. JUDr. Helenou Práškovou, CSc. osvědčení o absolvování kurzu. Tímto byl zakončen sedmnáctý běh tohoto kurzu, který probíhá ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení. Za ní se předání zúčastnila ředitelka personálního odboru Ing. Stanislava Mikulášková. 
V rámci úspěšné spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení již probíhá další, již osmnáctý běh toho kurzu.