Základní informace a termíny státních závěrečných zkoušek: květen 2021

Základní informace a termíny státních závěrečných zkoušek: květen 2021

Organizační a hygienická pravidla naleznete zde

 

4. část SZZK

Informace včetně otázek naleznete zde

Termíny 

HS0010 - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 10. – 19. 5. 2021

 

3. část SZZK

Informace včetně otázek naleznete zde

Termíny

HS0020 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 24. 5. – 2. 6. 2021

 

Stará akreditace:

HS0012 - Správní právo, Trestní právo: 20. 5. 2021

HS0013 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 3. 6. 2021