Vzpomínky studentky na stáž u Soudního dvora Evropské unie

Vzpomínky studentky na stáž u Soudního dvora Evropské unie

Vzpomínky studentky na stáž u Soudního dvora Evropské unie

Na začátku září jsem měla možnost strávit dva týdny na Soudním dvoře Evropské unie v Lucemburku, které se pro mě staly nezapomenutelnou profesní zkušeností. Během této doby jsem měla možnost nahlédnout do nitra nejvyššího soudního orgánu v Evropské unii a pracovat v kabinetu soudce Soudního dvora za Českou republiku – Jana M. Passera.


Soudní dvůr Evropské unie sídlící v Lucemburku je místem, které dohlíží na jednotnou aplikaci a výklad unijního práva, rozhodují se zde spory mezi členskými státy EU, orgány EU, zaměstnanci unijních orgánů. Můj pobyt zde byl v rámci dvoutýdenní studijní stáže, která se mohla uskutečnit i díky finančnímu grantu Univerzity Karlovy v rámci "Podpory internacionalizace UK". Tento grant mi umožnil financovat ubytování, stravu a dopravu během mého pobytu v Lucemburku, protože pozice stážistů v rámci Soudního dvora jsou placené až od délky 6 měsíců. Já jsem se na stáž dostala skrze MootCourt, ke kterému mě inspiroval vyučující Evropského práva v druhém ročníku – tyto kratší stáže jsou zcela v gesci jednotlivých soudců, takže se k nim dá dostat skrze právě MootCourty či po kontaktování jednotlivých soudců. Delší stáže jsou již centralizované a hlásí se na ně skrze celoevropský systém. 


Práce v kabinetu soudce Jana M. Passera byla neuvěřitelně inspirující. Kabinet se skládal z čtyř referendářů a dvou asistentek. Všechny kabinety v rámci Soudního dvora jsou opravdu mezinárodní, a přestože oficiální pracovní jazyk je zde francouzština, tak některé kabinety pracují v angličtině či němčině. Podání se k Soudnímu dvoru dají však činit ve všech 24 oficiálních jazycích Evropské unie, a proto skoro polovinu všech zaměstnanců tvoří překladatelé. V rámci kabinetu jsem nejvíce spolupracovala s referendáři, kteří jsou jádrem právního týmu kolem soudce. 


Během stáže jsem se věnovala čtyřem různým případům. Jednalo se o dvě předběžná otázky, odvolání proti rozhodnutí Tribunálu a jednu přímou žalobu. Práce na těchto případech mi dala cenný praktický pohled na to, jak evropské právo funguje v praxi, a jakým způsobem soudci a jejich týmy analyzují složité právní otázky a rozhodují o nich.
Mimo práci s písemnými podáními a spisy jsem navštívila několik ústních jednání. Jedno z nich bylo jednání v případu Komise proti České republice týkající se žaloby na porušení povinnosti. Během těchto jednání jsem viděla, jak se střetávají právní argumentace a jak velmi dobrou formální i obsahovou kvalitu přednesu advokáti u Soudního dvora mají. Soudci v rámci ústního jednání zároveň kladli velmi promyšlené otázky.


Kromě toho jsem měla možnost poznat další české zástupce u Soudního dvora. Setkala jsem se s dvěma českými soudci, kteří pracují v rámci Unie, a s českou referendářkou, která působí u jednoho z generálních advokátů. Tato osobní setkání mi umožnila lépe porozumět práci jiných aktérů Soudního dvora Evropské unie. 
Celkově pro mě byla studijní stáž na Soudním dvoře Evropské unie v Lucemburku nesmírně obohacujícím a inspirujícím zážitkem. O co byla kratší, o to více byla intenzivní. Díky této zkušenosti jsem lépe pochopila, jak evropské právo funguje v praxi, a získala cenné kontakty a znalosti. Také se mi naskytl nový pohled na evropskou integraci a práci, kterou zde vykonávají soudci a jejich týmy. 

Autorka: Johana Žižáková, studentka 4. ročníku.