Vzdělávací akce UK na jaro 2021

Vzdělávací akce UK na jaro 2021

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK 
nabízí následující vzdělávací akce.

Podrobnosti a možnosti přihlášení najdete vždy pod příslušným odkazem
(kliknutím na název školení/kurzu):

 

AKCE

DATUM

ANOTACE

Distanční zkoušení v Moodle s pomocí ZOOM for Meetings

 

 

25.01.2021

 

 

Během webináře se seznámíme s principem zabezpečení on-line testů v Moodle pomocí Safe Exam Browseru (SEB). Demonstrujeme si použití SEB z pohledu studenta (budete potřebovat přístupové údaje pro CAS) a z pohledu pedagoga. Zmíníme výhody a nevýhody tohoto přístupu a nastíníme pedagogické zásady pro efektivní zabezpečení online testů. Pro účast je vhodné mít na PC nainstalovanou aplikaci ZOOM Meetings (v prostředí ZOOM webinář proběhne), aplikaci ZOOM v mobilním telefonu nebo tabletu a internetové připojení v mobilním telefonu (ideálně Wi-Fi).

 

 

Program rozvoje manažerských dovedností

 

 

od 27.1.2021

 

 

Program zahrnuje dvanáct průřezových témat jako například Time management, vedení porad, týmová práce, řízení projektů, apod.

 

 

Série školení pro akademické a výzkumné pracovníky UK v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím

 

 

3. - 4. 2. 2021

 

 

Praktické komplexní školení zaměřené na témata spojená se správou výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access). Školení se skládá ze dvoudenní ucelené série přednášek (2 x 8 hodin) a navazujícího e-learningového kurzu v systému Moodle UK (cca 11 hodin).

 

 

Základy práce s MS Teams

 

 

01.03.2021

 

 

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

 

 

Základy práce se Zoom meetings

 

 

02.03.2021

 

 

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

 

 

Realizace online výuky v Adobe connect

 

 

04.03.2021

 

 

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

 

 

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 

 

04.03.2021

 

 

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

 

 

Tvorba a administrace kurzu v Moodle

 

 

09.03.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: založení kurzu, orientace v prostředím Moodlu, nastavení kurzu, administrování kurzu, zálohování kurzu, vkládání materiálů, tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady.

 

 

Základy práce s MS Teams

 

 

11.03.2021

 

 

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

 

 

Sběr a hodnocení úkolů v Moodle

 

 

16.03.2021

 

 

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:nastavení, zadávaní a hodnocení úkolů; zadávání vzájemně hodnocených úkolů; nastavení, zadavání a hopdnocení úkolů Turnitin v Moodle.

 

 

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

 

 

17.03.2021

 

 

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

 

 

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

 

 

22.03.2021

 

 

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

 

 

Testy v Moodle

 

 

23.03.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: nastavení testu, známkování testu, vkládání testových otázek, různé typy testových otázek, práce s bankou úloh.

 

 

Socrative Pro ve výuce

 

 

25.03.2021

 

 

 

 

Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. Více informací k Socrative naleznete na této stránce:

http://elearning.lfp.cuni.cz/?page_id=128 

 

 

MS Teams pro distanční vzdělávání 1

 

 

06.04.2021

 

 

Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost). Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

 

 

Možnosti komunikace v Moodle

 

 

07.04.2021

 

 

Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum

 

 

Realizace online výuky v Adobe connect

 

 

08.04.2021

 

 

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

 

 

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 

 

08.04.2021

 

 

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

 

 

Základy práce se Zoom meetings

 

 

13.04.2021

 

 

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

 

 

Rozvíjení spolupráce v Moodle

 

 

14.04.2021

 

 

Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).

 

 

MS Teams pro distanční vzdělávání 2

 

 

20.04.2021

 

 

Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

 

 

Známky a sledování aktivity studenta v Moodle

 

 

21.04.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.

 

 

Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle

 

 

27.04.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.