Vzdělávací akce UK na jaro 2021

Vzdělávací akce UK na jaro 2021

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK 
nabízí následující vzdělávací akce.

Podrobnosti a možnosti přihlášení najdete vždy pod příslušným odkazem
(kliknutím na název školení/kurzu):

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na aktualizovanou nabídku vzdělávacích akcí:

AKCE

DATUM

ANOTACE

 

Testování ve vysokoškolské výuce 2

6. 4. - 20. 4. 2021

Trojice webinářů Testování ve vysokoškolské výuce 2 navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce 1. Účastníci se podrobněji seznámí se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách a vyzkouší si vybrané metody a postupy.

VŠ výuka založená na důkazech

15. 4. + 29. 4. 2021

Jak zkušení vyučující, kteří výuku svých předmětů průběžně aktualizují, tak ti, kteří s ní teprve začínají, mají mnoho možností, kterým směrem napřít svoji energii. Zpravidla se v omezeném čase a s omezenými zdroji snažíme připravit ji tak, aby byla pro studenty co nejpřínosnější.  Webinář má 2 části: 1: Výsledky učení + 2: Malé změny s velkým dopadem

Academic writing

4.5. - 18. 5. 2021

Do you need to publish scientific papers in English? Do people not understand what you write? If so, this series of interactive lectures and workshops is for you. Topics will include the differences between Czech and English scientific writing style, how to structure individual sentences within paragraphs, how to improve the flow of your writing, how to correctly use transitions, and how to analyze your own (or student’s) writing.registration

!!! Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu https://cuni.cz/UK-8434.html.

AKCE

Využití MS Teams pro distanční výuku

6. 4. 2021

Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost).

Možnosti komunikace v Moodle

7. 4. 2021

Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum

Realizace online výuky v Adobe connect

8. 4. 2021

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů.

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

8. 4. 2021

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Základy práce se Zoom meetings

13. 4. 2021

ZOOM je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

Rozvíjení spolupráce v Moodle

14. 4. 2021

Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).

Využití MS Teams pro distanční výuku - pokračování

20. 4. 2021

Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

Turnitin v distančním vzdělávání 

20. 4. 2021

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

Známky a sledování aktivity studenta v Moodle

21. 4. 2021

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.

Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle

27. 4. 2021

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.

Autorské právo a e-learning

04. 5. 2021

Autorské právo – základní otázky – užití oprávněné – smlouvy – zákonné licence – užití cizích děl při vlastní přednášce či jiné výuce – využití vlastní přednášky jinými – kolektivní správa práv ve vztahu k výuce – prezenční x distanční výuka – neoprávněné užití – legislativa – judikatura – diskuse nad aktuálními problémy.

Jak oživit online kurz II.

18. 5. 2021

Online přednáška resp. webinář bude věnován didaktickým i technologickým možnostem jak udělat online vzdělávání atraktivnější a efektivnější. Dozvíte se jak kombinovat synchrónní a asynchrónní formy online vzdělávaní, jak zapojit online sociálni učení, jaké aplikace jsou k dispozici a jak to všechno zakomponovat do stávajících online kurzů.

Jak podporovat open science: série školení pro technicko-administrativní pracovníky

25. 5., 27. 5.,
8. 6. a 10. 6. 2021

Série přednášek věnovaných tématům open science z optiky administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu v souvislosti s otevřeným přístupem k vědeckým informacím, respektive podporou vědy a výzkumu na UK. 

Podrobné informace o jednotlivých akcích a další nabídku najdete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávaní UK a Ústřední knihovny UK nebo taky ve vzdělávacím portálu UK. Centrum celoživotního vzdělávání, Ústřední knihovnu i Centrum pro podporu e-learningu naleznete také na facebookových stránkách. Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu https://cuni.cz/UK-8434.html.

 

Sdílíme také nabídku Univerzitního centra klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání – UCKF.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

 

Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.)

23. 4. 2021

Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných.

Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

21. 5. 2021

Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí.

Centrum celoživotního vzdělávání UK

 

 

AKCE

 

 

DATUM

 

 

ANOTACE

 

 

Den celoživotního vzdělávání

 

 

10.4. 2021

 

 

Chystáme pro Vás další ročník tradičního Dne celoživotního vzdělávání. Letos bude probíhat online formou a to 10. 4. 2021 od 14:30.
Čekají Vás zajímavé rozhovory s absolventkami a absolventy UK, kteří žijí a pracují v zahraničí. Těšit se tak můžete na specialisty z oborů medicíny, přírodovědy, profesionály ve zpravodajství, či nadšence do rozvoje českého jazyka u dětí rodin žijících v zahraničí. Zaujme Vás jistě přednáška charismatické Martiny Viktorie Kopecké, mladé farářky Církve československé husitské. Dozvíte se praktické informace o kurzech celoživotního vzdělávání pro tento rok a chybět nebude ani zábavná soutěž pro celou rodinu.

 

 

Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

 

 

7. 4. 2021, 26. 5. 2021

 

 

Účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Probereme přínosy a rizika spojená s používáním sociálních sítí. Ukážeme si, jak nejlépe sestavit působivý obsah a také jak si připravit delší „kampaně“.

 

 

     

Centrum pro přenos poznatků a technologií, Inovační laboratoř UK

 

 

AKCE

 

 

DATUM

 

 

ANOTACE

 

 

Design Thinking

 

 

9. 4. 2021

 

 

Intenzivní online workshop zaměřený na Design Thinking, tedy metodu řešení problémů zaměřenou na uživatele. Workshop je určený všem vyučujícím a zaměstnancům napříč fakultami a obory UK. Seznámíte se s metodou Design Thinking, která se využívá k vývoji inovativních produktů a nápadů. Zkusíte sami vymyslet, jak zlepšit situaci pro svou práci i studenty v době pandemie. Potkáte se s kolegy z různých fakult a s dalšími lidmi z UK. Zažijete opravdu aktivní online workshop s využitím Google nástrojů. Budete pracovat se zkušenými a velmi kvalitními lektory.

 

 

     

Ústřední knihovna UK

 

 

AKCE

 

 

DATUM

 

 

ANOTACE

 

 

 

 

Využití MS Teams pro distanční výuku

 

 

6. 4. 2021

 

 

Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost). Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

 

 

Možnosti komunikace v Moodle

 

 

 7. 4. 2021

 

 

Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum

 

 

Realizace online výuky v Adobe connect

 

 

 8. 4. 2021

 

 

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

 

 

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 

 

 8. 4. 2021

 

 

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

 

 

Základy práce se Zoom meetings

 

 

13. 4. 2021

 

 

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

 

 

Rozvíjení spolupráce v Moodle

 

 

14. 4. 2021

 

 

Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).

 

 

Využití MS Teams pro distanční výuku - pokračování

 

 

20. 4. 2021

 

 

Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

 

 

Turnitin v distančním vzdělávání 

 

 

20. 4. 2021

 

 

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

 

 

Známky a sledování aktivity studenta v Moodle

 

 

21.04.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.

 

 

Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle

 

 

27.04.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.

 

 

Autorské právo a e-learning

 

 

 4. 5. 2021

 

 

Autorské právo – základní otázky – užití oprávněné – smlouvy – zákonné licence – užití cizích děl při vlastní přednášce či jiné výuce – využití vlastní přednášky jinými – kolektivní správa práv ve vztahu k výuce – prezenční x distanční výuka – neoprávněné užití – legislativa – judikatura – diskuse nad aktuálními problémy.

 

 

Jak oživit online kurz II.

 

 

18. 5. 2021

 

 

Online přednáška resp. webinář bude věnován didaktickým i technologickým možnostem jak udělat online vzdělávání atraktivnější a efektivnější. Dozvíte se jak kombinovat synchrónní a asynchrónní formy online vzdělávaní, jak zapojit online sociálni učení, jaké aplikace jsou k dispozici a jak to všechno zakomponovat do stávajících online kurzů. Na webináři bude také prostor ptát se a řešit konkretní situace a problémy z vaší online vzdělávací praxe.

 

 

Jak podporovat open science: série školení pro technicko-administrativní pracovníky

 

 

25. 5., 27. 5., 8. 6.
a 10. 6. 2021

 

 

Série přednášek věnovaných tématům open science z optiky administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu v souvislosti s otevřeným přístupem k vědeckým informacím, respektive podporou vědy a výzkumu na UK. 

 

 

Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů pro vysokoškolské vzdělávání

 

 

10. 6. 2021

 

 

Chcete se dozvědět více o otevřených zdrojích, které zejména po covidové pandemii přináší revoluci do světa digitálních technologií a studijních materiálů; o tom jak je využívat, rozpoznávat jejich kvalitu, popř. je rovnou vytvářet? Jaké jsou nejlepší otevřené učebnice na světě a kde je najdete? Proč se o Wikipedii zajímají i tajné služby a editují ji roboti? V rámci workshopu budou představeny a shrnuty hlavní metodické poznatky týkající se výzkumného projektu zaměřeného na otevřené vzdělávací zdroje. Po prezentaci a diskuzi si účastníci budou moci vyzkoušet také tvorbu vlastních OER (např. v rámci metodického portálu).

 

 

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

 

 

seminář bude vypsán 
v případě zájmu

 

 

Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.