Výzva ke komentování Strategického záměru PF 2021–2025

Výzva ke komentování Strategického záměru PF 2021–2025

Výzva ke komentování Strategického záměru PF 2021–2025

Členům a členkám akademické obce nyní předkládáme pracovní verzi Strategického záměru Právnické fakulty UK na roky 2021–2025. Dokument vychází ze strategických záměrů MŠMT 2021+ a UK 2021–2025 a představuje, kam by se chtěla fakulta posunout do roku 2025. 

Pracovní verze Strategického záměru PF UK 2021–2025

Obracíme se proto na Vás s výzvou, abyste se, pokud máte zájem, do 28. 4. 2021 zamysleli nad tím, jak nejlépe naplňovat strategický záměr a poslání fakulty. Náměty, podněty a konkrétní nápady k jednotlivým oblastem strategického záměru můžete uvádět prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.office.com/r/r8Wj2cY89D 

Veškeré podněty zpracuje fakultní oddělení strategického rozvoje a předá je Komisi pro strategii PF UK. Podněty se stanou buď součástí aktuálně probíhající diskuse, nebo budou sloužit k dalším úvahám o dlouhodobém směřování fakulty.