Výzva k podávání žádostí o stipendia na výzkumný pobyt při Pasovském mezinárodním centru pro pokročilá interdisciplinární studia v letech 2022 a 2023

Výzva k podávání žádostí o stipendia na výzkumný pobyt při Pasovském mezinárodním centru pro pokročilá interdisciplinární studia v letech 2022 a 2023

Výzva k podávání žádostí o stipendia na výzkumný pobyt při Pasovském mezinárodním centru pro pokročilá interdisciplinární studia (PICAIS / Passau International Centre for Advanced Interdisciplinary Studies) na Univerzitě Pasov (SRN) v letech 2022 a 2023

Jedná se o každoroční výzvu centra PICAIS, kterou dvakrát ročně vyzývá nadějné mladé výzkumníky na postdoktorské úrovni i mezinárodně etablované akademiky z celého světa k přihlášení jejich výzkumného pobytu na Univerzitě Pasov (Universität Passau). V rámci programu mobility jsou financována stipendia na plný úvazek pro krátkodobé pobyty v délce minimálně dvou měsíců. Doba financování je stanovena individuálně.

Program PICAIS rozvíjí interdisciplinární výzkum, který je v souladu s hlavními strategickými tématy univerzity. Hlavním cílem je podpora inovativních mezioborových projektů. Zaměřuje se na kandidáty se silným výzkumným zázemím ve svém vlastním oboru, kteří jsou otevřeni zapojit se do interdisciplinárních vědeckých aktivit.

Program PICAIS vytváří volný pracovní prostor, podporuje vědeckou spolupráci a posiluje ranou profesní přípravu. Významná je interakce mezi zvanými a místními výzkumníky, proto musí být žádost o stipendium schválena členem Univerzity Pasov, který na místě působí jako hostitel a který poskytuje podpůrný dopis jako součást žádosti. Za tímto účelem je doporučeno, aby uchazeči kontaktovali vhodné hostitelské kandidáty a určili si společné výzkumné a/nebo metodologické zájmy.

Program PICAIS je otevřen uchazečům ze všech oborů, které jsou na Univerzitě Pasov zastoupeny, a dále všem výzkumným tématům a metodikám. Výzkumníkům jsou poskytovány kancelářské prostory, počítačové vybavení a stipendium na plný úvazek, vyplácené jednorázovou částkou, která pokrývá náklady na ubytování, cestovní náklady/příspěvek na mobilitu a příspěvek na náklady spojené s výzkumem.

Důležité informace k podání:

Aktuální uzávěrka přihlášek pro stipendia: 17. 10. 2022

Pokud se žadatel chce přihlásit, musí zaslat svou přihlášku e-mailem.

Podrobné informace o obsahu přihlášky, kritériích způsobilosti, výběrovém řízení najdete online zde.

Další informace o programech PICAIS naleznete zde.

V případě zájmu o účast zašlete deklaraci zájmu Oddělení pro vědu, výzkum a edici (srejberj@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 16. 9. 2022.