Výzva k podávání projektů v rámci strategického partnerství UK s univerzitou St Andrews

Výzva k podávání projektů v rámci strategického partnerství UK s univerzitou St Andrews

Centrum strategických partnerství UK vyhlásilo ve spolupráci se strategickým partnerem – univerzitou St Andrews – výzvu k podávání projektů v rámci Joint Seed Funding 2023.

Univerzita St Andrews nevyučuje právo, avšak pokrývá celou řadu jiných příbuzných oborů.

Obecné informace:

Cílem je iniciovat novou spolupráci mezi UK a univerzitou St Andrews. Schválené projekty budou financovány v rámci Joint Seed Funding 2023, kde se obě univerzity podílí na financování rovným dílem. Na straně UK bude Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství.

Přihlásit se můžete s projekty v podobě:

  • výzkumných workshopů
  • krátkodobých výzkumných pobytů
  • mobility za účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů

Očekává se, že projekty budou zahájeny nejpozději 1. září 2023.
Harmonogram projektu by měl být jasně uveden v žádosti a nesmí přesáhnout 12 měsíců od data zahájení projektu.
Úspěšní žadatelé získají od každé instituce až 5 000 liber (cca 6 000 EUR) nebo 2 500 liber (cca 3 000 EUR).

Pro koho:

Hlavními řešiteli by měli být akademičtí pracovníci na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu.

Kam:

Univerzita St Andrews.


Základní podmínky přihlášky

Přihlášky se podávají prostřednictvím online odkazu. Termín pro podání přihlášek je stanoven do pátku 5. května 2023 (18:00 hodin středoevropského času)

Součástí žádosti musí být následující dokumenty (ve formátu PDF):

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Eleni Dimelisovou na dimelise@prf.cuni.cz.

 Další informace naleznete zde.

Uložit událost do kalendáře