Výzva k podávání projektů v rámci Aliance 4EU+, do 27. února

Výzva k podávání projektů v rámci Aliance 4EU+, do 27. února

Dovolte, abychom vás informovali o výzvě RUK k podávání návrhů projektů v rámci meziuniverzitní Aliance 4EU+.

Aliance 4EU+ sdružuje 6 předních evropských univerzit, vedle UK se jedná o Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet.
Aliance 4EU+ se aktuálně zaměřuje na 4 hlavní oblasti (tzv. flagships):

(1) Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

(2) Evropa v měnícím se světě – porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

(3) Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

(4) Biodiverzita a udržitelný rozvoj.

 

4EU+ minigranty 2022

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích mohou na žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvoj výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobé stáže, administrativní výpomoc apod.). Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. flagships, podrobněji výše) Aliance 4EU+.

Minigranty jsou příležitostí, jak získat financování pro nově vytvořené týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektů. Žadatel musí zapojit do projektu minimálně 2 univerzity z výše uvedených univerzit Aliance 4EU+. Partnerské univerzity musí být domluveny v době podání návrhu do soutěže. Žadatel musí mít na PF UK úvazek min. 0,5. V případě, že uvažujete o účasti v takovémto projektu, prosíme, abyste o tom před podáním žádosti uvědomili též oddělení pro vědu, výzkum a edici PF UK, a to nejpozději do 18. února 2022 (Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., email: srejberj@prf.cuni.cz).

Přihláška se podává výhradně prostřednictvím online formuláře.

Termín pro odevzdání žádostí je 27. února 2022.

Projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu již obdržely třikrát, nejsou způsobilé k dalšímu financování.

 

Další informace též na:

CZ https://ec.cuni.cz/EC-139.html; ENG https://ec.cuni.cz/ECEN-104.html

Opatření rektora 4/2021 Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2021 (bude aktualizováno)

 

Šablona žádosti ke stažení v PDF.

 

S případnými dotazy se prosím obracejte na: 4euplus@cuni.cz; tel.: +420 224 491 578