Výzva fondu mobility (JARO 2023)

Výzva fondu mobility (JARO 2023)

Dovolujeme si informovat, že v celouniverzitní aplikaci (sekce Projekty a soutěže) bylo otevřeno podávání žádostí o podporu mezinárodní mobility z tzv. Fondu mobility UK.

 

Podporu lze získat na následující aktivity:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry;
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí;
  • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí;
  • studium zahraničních studentů na univerzitě;
  • studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.

Prioritou Fondu mobility je z pohledu PF UK podpora studentů, kteří jsou vybráni k výjezdu do zahraničí skrze meziuniverzitní dohody. PF UK však ráda podpoří i další typy relevantních mobilit za předpokladu, že na ně ve Fondu mobility zbydou volné prostředky.

Kompletní metodické pokyny k současné výzvě Fondu mobility naleznou zájemci o podporu zde.

Fakultní termín uzávěrky pro podávání přihlášek je 24.3.2023 (13:00). 

V případě dotazů můžete kontaktovat Zahraniční oddělení PF UK (international@prf.cuni.cz).

Uložit událost do kalendáře