Výzva centra strategických partnerství UK

Výzva centra strategických partnerství UK

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti podávat návrhy v rámci výzvy „Fondu na podporu strategických partnerství“, kterou vyhlásil RUK.

Jedná se o možnost užší spolupráce s pracovišti tzv. strategických akademických partnerů UK, mezi něž podle aktuální výzvy patří:

UNI Macquarie;

UNI Zürich;

UNI St. Andrews.

 

Tato uvedená výzva se netýká strategického partnerství CENTRAL (HU Berlin, UNI Wien, ELTE Budapest, UNI Warszawa), pro něž bude ze strany RUK vypsána samostatná výzva.

 

Aktivity, na které lze v současné výzvě žádat podporu, jsou vymezeny následovně:

 • Příprava podání mezinárodního projektu;
 • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů;
 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;
 • příprava mezinárodních studijních programů;
 • příprava projektů, které dále zhodnotí a prohloubí význam navázaného partnerství;
 • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální
 • kurzy a podobně;
 • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;
 • online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);
 • podpora stávajících týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů;
 • prokázaného rozvoje výzkumu).

Maximální výše podpory na jeden projekt je 150.000 Kč.

Projektové žádosti můžete podávat do 15.2.2023 včetně emailem na dimelise@prf.cuni.cz.

Podrobné informace k vyhlášené výzvě 2023 můžete nalézt na stránkách Centra strategických partnerství RUK.

Uložit událost do kalendáře