Vyšlo nové číslo lidskoprávního Bulletinu VCLP (UNCE)  

Vyšlo nové číslo lidskoprávního Bulletinu VCLP (UNCE)  

V úvodním článku nového čísla Bulletinu se prof. Helena Hofmannová zabývá problematikou intersekcionální diskriminace.

Další dva příspěvky se zaměřují na genderově podmíněné násilí. Dr. Eliška Jonášová informuje o připravované směrnici EU o potírání násilí proti ženám a domácího násilí. Nad stíháním genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva se ve světle případu Said zamýšlí Mgr. Nikola Kurková Klímová. V dalším příspěvku Elia Černohlávková připomíná, že v září 2022 Rusko opustilo Radu Evropy, a tím přestalo být stranou Evropské úmluvy o lidských právech. Dr. Natalie Illková přináší informace o činnosti Globální aliance národních lidskoprávních institucí (GANHRI). Aktuální judikaturu SDEU ve vztahu k unijnímu občanství po Brexitu komentuje Mgr. Barbora Havlíková. Mgr. Matěj Stříteský se ve svém příspěvku zabývá judikaturou ESLP ohledně omezování pacientů pásy v lůžku.

Na závěr doc. Pavel Ondřejek a dr. Milan Lipovský představují nové publikace z oblasti lidských práv. 

 

Odkaz na Bulletin č. 3/2022: ZDE